Sărbătoare la Direcția Județeană de Statistică Gorj! Se marchează 158 de ani de statistică oficială românească

367

Angajații Direcției Județene de Statistică Gorj sărbătoresc tot prin muncă împlinirea a 158 de ani de la înființarea statisticii oficiale românești. În instituție lucrează, în prezent, 23 de funcționari publici, 21 cu funcții de execuție și un salariat contractual.

Potrivit directorului Vasile Păunescu, activitatea Direcţiei Judeţene de Statistică Gorj, s-a concretizat în anul 2016, într-un număr de 106 cercetări statistice, din care 64 cercetări statistice anuale, 33 cercetări statistice infra-anuale (respectiv decadale, lunare, trimestriale şi semestriale) şi 9 cercetări statistice finanţate din fonduri externe. Numărul unităţilor statistice cercetate în anul 2016, a fost de 40.768, iar volumul de resurse consumat pentru realizarea în bune condiţii a acestor activităţi a necesitat consumul a 32174 ore – om, reprezentând 74,44% din totalul resurselor umane consumate de personalul propriu.
În prezent, în Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj îşi desfăşoară activitatea: 23 funcţionari publici, din care 2 cu funcţii de conducere (director executiv interimar şi şef serviciu) şi 21 cu funcţii de execuţie; 1 salariat contractual – şofer. Pentru comparaţie, dacă înainte de 1989 în organigramă erau prevăzute 27 de posturi (din care 1 post-femeie de serviciu), în prezent organigrama cuprinde 25 de posturi (din care 1 post – şofer).

Înființarea Statisticii
Statistica este printre primele instituţii noi, create după Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859). La 28 aprilie 1859, prin decret Domnesc, se înfiinţează Biroul de Statistică din Ţara Românească, șef fiind Dionisie Pop Marţian.
La 1 iulie 1859, se înfiinţează Oficiul Statistic al Moldovei, director fiind Ion Ionescu de la Brad. La 12 iulie 1859 a fost semnată de către Domnitorul Alexandru Ioan Cuza Ordonanţa Domnească nr. 276 de înfiinţare a Oficiului Central de Statistică Administrativă. Prin aceasta, ia naştere statistica oficială în România. La 4 august 1862, Alexandru Ioan Cuza semnează decretul de contopire a celor două servicii de statistică sub denumirea de Oficiul Central de Statistică, director fiind numit Dionisie Pop Marţian.

Perioada antebelică:
-în 1871, intră în vigoare Legea privind reorganizarea statisticii care stipulează obligativitatea raportării de date reale;
-în 1885, Biroul de Statistică din Principatele Unite a fost printre fondatorii Institutului Internaţional de Statistică cu sediul la Haga;
-din 1859 – 1860, apar lucrări de statistică agricolă, comercială, a vămilor ş.a.;
-în 1904, apare pentru prima dată Anuarul Statistic al României (dr. Leonida Colescu).

Perioada interbelică:
-în 1925 a fost înfiinţat “Institutul de Statistică Generală”;
-la 29 dec.1930 s-a efectuat primul recensământ al populaţiei, clădirilor, întreprinderilor industriale şi comerciale din România;
-la 1 iunie 1941, prin Decretul Lege nr.435, cu un singur articol, se precizează că “Institutul Central de Statistică este singurul organ de statistică al Statului”

Perioada postbelică:
-în 1952 s-a înfiinţat Revista de Statistică;
-în 1957 a apărut Anuarul Statistic al României, prima publicaţie de acest gen după cel de-al Doilea Război Mondial;

Lucrări de anvergură: Recensămintele populaţiei şi locuinţelor din 1948, 1956, 1966, 1977.

Lucrări de anvergură efectuate după 1989:
Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, la 7 ianuarie 1992, după o întrerupere de 15 ani;
Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din martie 2002;
Recensământul General Agricol, în perioada 2 dec. 2002 – 31 ian. 2003, după 54 ani de întrerupere;
Recensământul General Agricol – 2010;
Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor – octombrie 2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here