SANITAS condamnă desfiinţarea Căminului de Bătrâni Novaci

330

Conducerea Sindicatului Sanitas Gorj nu este de acord cu desfiinţarea Căminului de Bătrâni de la Novaci. Reprezentanţii Sanitas propun transformarea Serviciului de Asistenţă Socială a Persoanelor Vârstnice Novaci, în Complex de servicii multifuncţional de interes intercomunitar pentru persoane vârstnice, cu personalitate juridică, în asociere cu autorităţile publice locale, din care provin beneficiari centrului sau cu primăriile din jurul oraşului Novaci.

UJT SANITAS Gorj condamnă acţiunea autorităţilor locale de a desfiinţa Căminul de Bătrâni de la Novaci, precum şi modul prin care aceasta s-a realizat: în mod tacit şi unilateral, fără consultarea sindicatelor şi cu încălcarea prevederilor legale. „Solicităm Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj: 1 – să intervină şi să atace în Contencios Administrativ, hotărârea Consiliului Local Novaci nr.22 din 25.04.2013 deoarece nu s-au respectat prevederile art. 5. alin. (1) lit. b din Legea nr.467/2006 privind stabilirea cadrului general de consultare a angajaţilor: „angajatorii au obligaţia să informeze şi să consulte reprezentanţii angajaţilor …în special atunci când exista o ameninţare la adresa locurilor de muncă”; 2 – să organizeze de urgenţă o întâlnire cu toţi factorii de decizie din judeţ în vederea dezbaterii şi soluţionării situaţiei Serviciului de Asistenţă Socială a Persoanelor Vârstnice Novaci”, se arată într-un comunicat transmis de conducerea SANITAS Gorj.

Transformarea Căminului în Serviciu de Asistenţă Socială
Conducerea SANITAS Gorj propune transformarea Serviciului de Asistenţă Socială a Persoanelor Vârstnice Novaci, în Complex de servicii multifuncţional de interes intercomunitar pentru persoane vârstnice, cu personalitate juridică, în asociere cu autorităţile publice locale, din care provin beneficiari centrului sau cu primăriile din jurul oraşului Novaci, care să fie condus de un Consiliu de Administraţie format din 1/3 autorităţi locale, 1/3 sindicat şi 1/3 reprezentaţii legali ai beneficiarilor. „Atragem atenţia că s-a ajuns la această situaţie datorită unui management defectuos, dar şi a Hotărârii Consiliului Local Novaci din luna martie 2013, când s-a mărit costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar de la 800 la 1.800 lei, obligând aparţinătorii legali să suporte în întregime acest cost. Prin această hotărâre s-a încălcat art. 25 alin 2 şi 3 din Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice deoarece „cheltuielile aferente plăţii salariilor pentru personalul angajat în cămine, plăţii medicamentelor şi cheltuielile de capital nu se iau în calcul la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere” (25 alin 3 din Legea 17/2000). Ori stabilirea greşită a costului mediu lunar pe beneficiar şi impunerea întregii sume asistaţilor şi familiilor aparţinătorilor au avut drept efect scăderea numărului beneficiarilor de la 27 în luna martie la 12 în prezent”, a explicat Valentin Popa, preşedintele SANITAS Gorj.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here