Rugăciune de ziua Sfintei Muceniţe Maria Magdalena – ,,Sfântă Marie Magdalena, roagă-L pe Cel iubit de tine, Cel ce şi El pe tine te-a iubit, pe Hristos Dumnezeu, ca să ne dăruiască iertarea greşelilor noastre”!

775

Sfântă Marie Magdalena, tu care ai fost iertată de Iisus, tu care ai iubit mult, arată-ne calea adevăratei convertiri și a curăției inimii. Din iubire, tu l-ai urmat pe Iisus pentru a-L sluji! Învață-ne să ne oferim în mod gratuit viața noastră pentru frați. Tu te aflai aproape de crucea lui Iisus, alături de Maria și de Ioan; obține-ne harul credinței și al speranței în încercările noastre. În dimineața Paștelui, tu ai primit de la Iisus misiunea de a anunța învierea ucenicilor săi; ajută-ne să credem că viața este mai puternică decât moartea, că iubirea triumfă peste tot. Prin mijlocirea ta, noi ne încredințăm Domnului
O, lumină a lumii! O, perlă strălucitoare! Tu care vestind învierea lui Iisus Hristos, ai devenit apostol al apostolilor, rămâi mereu în favoarea noastră la tronul lui Dumnezeu, a cărui prietenă preferată ești; fii refugiul nostru și apărătoarea noastră!
Sfântă Marie Magdalena, tu, care ai obținut iertarea lui Iisus pentru toate păcatele tale, tu, care i-ai stat alături până la ultima suflare la picioarele crucii, tu care, prima, ai fost martoră a Învierii Sale și a primului anunț al bucuriei pascale, te rog să asculți rugăciunea mea. Mijlocește pentru mine la Domnul nostru Iisus Hristos, pentru ca el să-mi dea iertarea sa pentru toate păcatele mele, pentru îndoielile mele, pentru lipsa mea de bunătate și dragoste față de semenii mei și față de toți cei cu care vin în contact și pentru toate greșelile săvârșite în mod voluntar sau involuntar. Acum, când tu ești aproape de Iisus, nu mă părăsi în tristețea mea, fă ca Domnul să-mi dea dezlegarea, să-mi permită să regăsesc seninătatea, pacea inimii, a sufletului și a minții!
Tu, cu căldura dragostei tale pentru Hristos Dumnezeu, ai călcat sub picioare măiestriile cele rele ale vrăjmaşului şi L-ai aflat pe Hristos, Mărgăritarul cel fără de preţ, şi ai dobândit Împărăţia cerurilor! Pentru aceasta, cădem către tine şi cu suflet umilit şi cu inima înfrântă strigăm ţie noi, nevrednicii: Caută dintru înălţimea cerului spre noi, cei ce suntem în luptă cu ispitele păcatelor; vezi cu cât de multe păcate şi nevoi vrăjmaşul în toată ziua ne împiedică, căutând pieirea noastră. Slăvită şi întru tot lăudată ucenică a Lui Hristos, Maria Magdalena, roagă-L pe Cel iubit de tine, Cel ce şi El pe tine te-a iubit, pe Hristos Dumnezeu, ca să ne dăruiască iertarea greşelilor noastre celor multe, să ne întărească cu darul Său, cu trezvie şi vitejeşte să umblăm pe calea sfintelor Lui porunci şi să ne facă pe noi lăcaş binemirositor al Sfântului Duh, ca aşa, în pace, neruşinaţi să sfârşim viaţa noastră cea cu multe osteneli pe pământ şi să ne sălăşluim în lăcaşurile raiului ceresc cele luminate şi fericite, unde cu toţi sfinţii totdeauna cu bucurie preamăreşti Treimea cea de o fiinţă, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Amin!
Preoteasă Magdalena FĂINIŞI, Prof. Liceul Tehnologic Turceni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here