Rezultatul activităţii DPCLEP Târgu-Jiu

368

Potrivit unui raport al Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Populaţiei (DPCLEP) Târgu-Jiu, în anul 2013 au fost eliberate nu mai puţin de 14.416 acte de identitate din care 13.906 cărţi de identitate şi 510 cărţi de identitate provizorii. De asemenea, au fost aplicate 928 vize de reşedinţă şi au fost verificate în Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor 18.658 persoane. Din păcate, încă există persoane care nu înţeleg importanţa actelor de identitate şi faptul că acestea sunt obligatorii şi nu facultative.

Mii de persoane din municipiu şi din comune arondate Serviciului de Evidenţă a Populaţiei Târgu-Jiu, nu se află în legalitate, asta deoarece au actele de identitate expirate. „Cu părere de rău pot spune că, la începutul anului 2014, încă mai figurăm cu persoane care, să spunem, au omis să se pună în legalitate. Dintr-un total de 137.637 de persoane deservite, aici intrând pupulaţia municipiului Târgu-Jiu şi a celor 11 comune arondate nouă, la începutul anului figurau un număr de 2.636 de persoane care nu erau puse în legalitate, dintre care 1.620 din anul 2013, respectiv 1.016 din anii anteriori. Din acest număr ca restanţe justificate pentru noi sunt 730, aici reprezentând persoane, care fie sunt plecate în străinătate, fie au plecat în alte judeţe, dar nu şi-au făcut acte legale, fie sunt posibil, decedate sau se află în penitenciar. Pentru a diminua numărul persoanelor aflate fără acte de identitate, noi în fiecare trimestru am înaintat invitaţii nominale prin colegii noştri de la Poliţia Locală a municipiului Târgu-Jiu”, a precizat Dan Laurenţiu, directorul DPCLEP Târgu-Jiu.
Pe linia reducerii numărului de persoane care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege: au fost tipărite şi înaintate un număr de 2.533 invitaţii nominale (1763 municipiul Târgu-Jiu şi 770 comunele arondate) privind persoanele cărora în cursul anului le-au expirat actele de identitate sau care nu au fost puse în legalitate la împlinirea vârstei de 14 ani.
De asemenea, tot din raportul instituţiei, reiese că în anul 2013 au fost eliberate un număr total de 14.416 acte de identitate, din care:13906 cărţi de identitate şi 510 cărţi de identitate provizorii.
De asemenea, au fost aplicate 928 vize de reşedinţă şi au fost verificate în Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor 18.658 persoane. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, s-au efectuat 63 acţiuni cu ajutorul camerei mobile, fiind puse în legalitate 105 persoane şi 96 controale la unităţile sanitare şi de protecţie socială fiind puse în legalitate 198 persoane.

37 de dosare privind divorţul, soluţionate pe cale administrativă
Pe linie de Stare Civilă a fost înregistrat un număr de 1104 acte de naştere în dublu exemplar; 589 acte de căsătorie în dublu exemplar; 704 acte de deces în dublu exemplar. De asemenea, 3074 certificate de naştere; 813 certificate de căsătorie; 873 certificate de deces; un număr de 58 documente reprezentând dosare de schimbare nume pe cale administrativă soluţionate, sentinţă civilă de stabilire filiaţie şi încuviinţare nume înscrisă în actele de stare civilă, declaraţii de recunoaştere paternitate, sentinţe judecătoreşti de tăgadă paternitate. Au fost soluţionate 37 dosare de divorţ pe cale administrativă şi eliberate 37 certificate de divorţ, în dublu exemplar. S-au transcris un număr de 101 acte de stare civilă încheiate în străinătate, s-au eliberat 674 livrete de familie, au fost întocmite la cerere şi eliberate tinerilor căsătoriţi la data oficierii căsătoriei.

Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate
Dan Laurenţiu, directorul DPCLEP Târgu-Jiu le reaminteşte cetăţenilor obligaţiile ce le revin pe linia de evidenţă a persoanelor: să solicite eliberarea unui nou act cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile; să solicite un nou act de identitate în termen de 15 zile de la apariţia următoarelor evenimente: dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii; în cazul schimbării domiciliului; în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor. Se solicită eliberarea unui nou act de identitate şi în cazul atribuirii unui nou CNP, deteriorării actului de identitate, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite locaţii. Când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; în cazul schimbării sexului; în cazul anularii. De asemenea, reamintim prevederile art. 14 din O.U.G. 97/2005 cu privire la obligaţia de a se prezenta în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, a minorului, acesta fiind însoţit de unul dintre părinţi sau reprezentantul legal, şi a solicita eliberarea actului de identitate.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here