Regulament nou pentru parcările de reşedinţă

91

parcareParcările publice de reşedinţă de pe raza municipiului Târgu-Jiu au din această lună un regulament de organizare şi funcţionare nou. Noile prevederi aduc modificări şi criterii de acordare a unui loc de parcare în spaţiile special amenajate.

Potrivit referatului, pentru a exista o corelaţie între contractul de parcare şi regulament, sintagma „abonament de tip reşedinţă” a fost înlocuită cu „permis de parcare”. În vederea recuperării restanţelor la plata impozitelor şi taxelor locale, locurile de parcare vor fi atribuite solicitanţilor care nu figurează cu debite la bugetul local. “Ţinându-se seama de faptul că există situaţii în care numărul de solicitanţi depăşeşte numărul locurilor de parcare amenajate, propunem completarea criteriilor de priorităţi privind repartizarea locurilor de parcare cu următorul criteriu: persoanele care au domiciliul în zona sistematizată şi au autoturism în proprietate, în ordinea dobândirii proprietăţii apartamentului. În vederea utilizării exclusive a parcării de către beneficiarul acesteia, propunem acordarea posibilităţii de a fi montate dispozitive antiparcare pe cheltuiala solicitantului cu aprobarea scrisă a administratorului parcării, în funcţie de amplasamentul locului parcării”, se arată în referatul înaintat către Consiliul Local al municipiului Târgu-Jiu. O nouă modificare este aceea că permisele de parcare pot fi reînnoite până la data de 31 martie a anului următor. Acesteia i se adaugă şi faptul că s-a diminuat cuantumul amenzilor stabilite pentru contravenţii care, în raport cu taxa de parcare era mare. Astfel, s-a votat pentru diminuarea minimului de la 500 la 100 de lei, iar limita maximă a scăzut de la 600 la 200 de lei. În ceea ce priveşte încetarea contractului de parcare, acesta poate avea loc la solicitarea scrisă a persoanei interesate, începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit una din situaţiile: beneficiarul locului de parcare a înstrăinat imobilul ori a înstrăinat mijlocul de transport şi nu mai deţine altul pentru care să fie necesară parcarea acestuia pe domeniul public. Toate aceste modificări au fost aprobate deja de către consilierii municipali, noul regulament intrând astfel în vigoare.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here