Recrutare de medici şi asistenţi pentru şcolile din judeţ

437

Cu doar câteva zile înaintea începerii noului an şcolar, primăriile din Gorj organizează concursuri pentru recrutarea de medici ori asistenţi pentru cabinetele medicale şcolare. Astfel de posturi vacante sunt la Bumbeşti-Jiu şi la Turburea.

Primăria comunei Turburea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei posturi contractuale de execuție vacante, de asistent medical comunitar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, ori studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 -1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, dovedite cu diplomă de absolvire; certificat membru (liberă practică); asigurare malpraxis; disponibilitate pentru deplasări în teritoriu, pentru lucru în program prelungit. Proba scrisă a concursului a fost programată pentru data de 30 septembrie, ora 10:00, iar interviurile vor fi susţinute în data de 2 octombrie, la ora 13:00.

Medic şi asistent pentru Sadu
Şi Primăria orașului Bumbești-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de medic şi asistent medical din cadrul compartimentului asistenţă medicală, creşă, învăţământ, comunitatea romilor, administrativ creşă. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de medic sunt: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în Medicină Generală; rezidenţiat finalizat în specializarea medicină de familie. De asemenea, pentru postul vacant de asistent medical, condiţiile de ocupare sunt următoarele: studii postliceale de specialitate – asistent medical generalist, absolvite cu diplomă; vechime în specialitatea studiilor de minim 6 luni.
Data limită pentru depunerea dosarelor este ziua de 22 septembrie, ora 16:00. Proba practică a fost programată pentru 29 septembrie, ora 10:00, iar interviurile se vor desfăşura pe 1 octombrie, de la aceeaşi oră.
Dosarele de înscriere ale candidaţilor trebuie să conţină cererea de înscriere, copii act de identitate, acte de studii, acte de muncă, adeverinţe care să ateste vechimea, cazier judiciar, curriculum vitae şi adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here