Raportare trimestrială pentru Declaraţia 112

121

finante3Conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj anunţă gorjenii că, potrivit O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu veniturile obţinute în luna octombrie a acestui an, Declaraţia unică D112 se va depune trimestrial.

Acest lucru va fi valabil doar pentru anumite categorii de contribuabili. În aceste categorii se încadrează asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice care în anul anterior au avut un număr mediu de până la trei salariaţi inclusiv; persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, persoanele fizice care exercită profesii liberale, precum şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă. De asemenea, începând cu veniturile obţinute de luna viitoare, tot trimestrial vor depune Declaraţia 112 şi persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în anul anterior au avut un număr mediu de până la trei salariaţi inclusiv, dar şi cele plătitoare de impozit pe profit care în anul anterior au înregistrat venituri totale de până la 100.000 de euro şi au avut un număr mediu de până la trei salariaţi inclusiv. Aceste categorii de plătitori vor face plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate acestora şi a contribuţiilor sociale obligatorii aferente până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. Primul termen trimestrial de depunere a Declaraţiei şi de plată a obligaţiilor declarate este 25 ianuarie 2012. Pentru celelalte categorii de contribuabili care au calitatea de angajator sau asimilată acesteia depunerea D112 se face lunar până la data de 25 inclusiv din luna următoare celei în care au fost realizate veniturile.

Condiţii de depunere

Depunerea trimestrială a declaraţiei constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru. Totuşi, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor care, potrivit legii, au obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei, trebuie să depună declaraţia 112 până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit încetarea calităţii de asigurat a unui beneficiar de venit. Astfel, dacă a încetat calitatea de asigurat în prima lună din trimestru, se depune declaraţia aferentă acestei luni, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, iar declaraţiiile aferente lunilor 2 şi 3 din trimestru se depun până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calităţii de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declaraţia pentru prima lună a trimestrului, cât şi cea pentru luna a doua, până la data de 25 inclusiv a lunii 3 din trimestru, urmând ca după încheierea trimestrului, să se depună numai declaraţia pentru luna a treia. În cazul în care încetarea calităţii de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, declaraţiile aferente întregului trimestru se depun până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare trimestrului. “Contribuabilii care au obligaţia, potrivit legii, de a depune trimestrial Declaraţia 112, începând cu veniturile lunii octombrie 2011, trebuie să depună la organul fiscal competent o declaraţie de menţiuni, până la data de 30 octombrie a.c., pentru modificarea vectorului fiscal la impozit pe salarii şi contribuţii sociale prin declararea perioadei fiscale trimestriale. Totodată, persoanele şi entităţile care au obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei pot opta pentru depunerea lunară a acesteia. Opţiunea se manifestă prin depunerea la organul fiscal competent a unei declaraţii privind opţiunea, până la data de 31 ianuarie inclusiv. Pentru declaraţia aferentă trimestrului IV 2011, opţiunea de depunere lunară trebuie comunicată organului fiscal competent până la data de 25 septembrie 2011 inclusiv”, a declarat Luminiţa Penciu, purtător de cuvânt al DGFP Gorj. Contribuabilii gorjeni care au, potrivit legii, obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei D112, dar au optat pentru depunerea lunară a acesteia, pot reveni la regimul de declarare trimestrial prin depunerea unei declaraţii privind opţiunea până la data de 30 ianuarie.

Izabella Plăstoi

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here