PROMISIUNI ONORATE …

290

Într-una din zilele acestei săptămâni, absolut întâmplător, am dat de un articol scris în ziarul Gorjeanul în ediţia lui din anul 2003 , în care un grup de cetăţeni ai satului Colibaşi erau nemulţumiţi de prestaţia primarului de atunci al comunei Scoarţa , comuna din care face parte şi satul Colibaşi.

Articolul se intitula “ PROMISIUNI DEŞARTE…” şi prezenta mai multe nerealizări ale edilului de atunci al comunei: drumuri neasfaltate, lipsa alimentării cu apă, lipsa iluminatului public, lipsa mijlocului de transport pentru copiii din ciclul primar şi gimnazial şi care erau nevoiţi să parcurgă 5 km până la şcoala generală din centrul comunei, faptul că existau discriminări privind modul de soluţionare a problemelor din satele componente şi multe altele.
Neavând absolut niciun interes material, politic sau de altă natură, ne dorim să subliniem că ne găsim astăzi – chiar dacă se poate spune ca a trecut un deceniu de la nemulţumirile sesizate atunci – în faţă realizării tuturor dezideratelor.
Există apă la robinet, iluminat public (la 2 stâlpi un bec de se vede în linie dreaptă de la un capăt la altul al satului), drum asfaltat. S-a construit un teren de fotbal în zona fostei comune Bobu, au loc manifestări culturale şi sportive. Recent a fost resfinţită biserica din satul Bobu, la manifestări participând fii ai satului, oficialităţi locale şi judeţene, ca şi reprezentanţi ai B.O.R., în frunte cu mitropolitul Irineu al Olteniei.
Se poate spune deci că lucrurile se mişcă într-o direcţie bună, doar suntem cetăţeni europeni, şi credem în rezolvarea cu celeritate a tuturor nevoilor comunităţi din toate satele componente ale comunei Scoarţa, fără discriminare.
Ştim că sunt multe greutăţi pricinuite de lipsa fondurilor guvernamentale, de lipsa mijloacelor băneşti în general, dar avem încredere în primarul comunei, domnul Cotârlău Aurelian, în consiliul local, în salariaţii primăriei, că vor găsi căi şi mijloace, inclusiv fonduri europene, astfel încât comuna Scoarţa să fie printre comunele prospere ale judeţului, mai ales că se află de o parte şi de alta a drumului naţional ce leagă municipiul reşedinţă de judeţ de municipiul Râmnicu Vâlcea.
Nu putem să nu subliniem faptul că ne bucurăm de solicitudine în rezolvarea problemelor de la primar la toţi salariaţii angajaţi ai primăriei şi am face o greşeală în a nominaliza aici persoane.
Primăria are acum altă înfăţişare, credem că şi pentru construcţiile situate vis a vis, aflate de cealaltă parte a drumului naţional se vor găsi fonduri pentru reabilitarea lor.
Este vorba despre căminul cultural şi biblioteca comunală care poartă numele unui ilustru fiu al satului Colibaşi, prof. univ. dr. Pompiliu Marcea, critic şi istoric literar care în aceste zile de octombrie ar fi împlinit 85 de ani de viaţă, dar care o moarte neelucidată nici până în prezent, l-a răpit dintre noi acum aproape trei decenii, mai precis din anul 1985.
În satul Colibaşi fiinţează de mai bine de trei ani o obşte de moşneni “Obştea Moşnenilor Colibăşeni”, al cărui sediu se află în prezent în casa unui moşnean.
În Adunarea Generală de alegeri din 6 aprilie 2013, membrii obştei au hotărât construirea unui sediu nou, care să satisfacă necesităţilor administrative ale comunităţii.
Se doreşte, după cum am aflat de la conducerea obştei, să se găsească un teren în zona centrală a satului în apropierea lăcaşelor de cultură (biserica şi şcoala), întregind astfel peisajul administrativ şi cultural al satului.
Un obiectiv îndrăzneţ, de perspectivă, este şi consolidarea fostei şcoli dându-i-se o altă utilitate (poate un muzeu al învăţământului primar de altădată, al generaţiilor trecute şi prezente), având în vedere că aici au învăţat primele clase oameni de nădejde de ieri şi de azi ai acestei ţări: prof. univ. Pompiliu Marcea, directori, generali în ministere, cadre medicale, profesori, ingineri, muncitori de înaltă calificare, care au trudit pentru binele acestei naţii.
În Adunarea Generală din martie 2012 moşnenii colibăşeni au mai hotărât ca anual Biserica din Colibaşi să fie sprijinită cu suma de 5.000 lei, iar banii să fie utilizaţi de preotul satului împreună cu comitetul bisericesc, la reabilitarea biserici, sunt multe de făcut şi la bisericuţa din cimitir (care are şi statut de monument istoric), la cimitirul satului, la împrejmuirea lor.
Conştienţi fiind că nu au cum să se îmbogăţească cu veniturile din obşte, moşnenii colibăşeni sunt hotărâţi să lase generaţiilor viitoare un sediu modern şi multifuncţional de obşte, o fostă şcoală primară reabilitată şi cu o altă destinaţie, lăcaşuri de cult modernizate.
Este timpul ca împreună, oficialităţi comunale şi moşneni ai satului Colibaşi, să ne preocupăm pentru binele generaţiei de astăzi aducând în prim plan pilda şi truda înaintaşilor noştri căci nici un viitor nu este fertil dacă nu cunoaştem şi nu preţuim cum se cuvine trecutul.
Un grup de cetăţeni ai satului Colibaşi în numele cărora semnează Moşneanul Gavrilă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here