PROIECTE ŞI SPERANŢE ale Filialei Timişoara a “FIIILOR GORJULUI” de pretutindeni

392

1După mai multe încercări de consolidare a programului pentru Evenimentul ce este înscris a se desfăşura în satul Brădet din judeţul Gorj, iată că a sosit momentul să vă prezentăm elemente de detaliu când, astăzi, 7 octombrie 2011, o delegaţie ce reprezintă Sucursala Timişoara a „FIILOR GORJULUI” precum şi reprezentanţii membrilor de onoare din alte Asociaţii şi Fundaţii cu reprezentare în patru judeţe şi în municipiul Bucureşti, se înfăţişează la Mănăstirea Lainici, la Înalt Preasfinţia Sa Stareţul Pârvulescu, care şi-a oferit disponibilitatea pentru ca timp de două ore, începând cu orele 15.00 să stea de vorbă cu Fiii Gorjului care vin cu proiecte şi speranţe deosebite în relaţia dintre locul de naştere şi zona unde îşi desfăşoară activitatea practică.

 

Sprijinul Consiliului Judeţan şi al Primăriei oraşului Bumbeşti-Jiu

2Faţă de comunicările pe care partenerul nostru media – cotidianul „Gorjeanul”, le-a prezentat în data de 25 iulie şi mai precis în numărul 5794, din 8 august 2011, ziua în care s-au înregistrat şi oficial adrese ce făceau obiectul de legătură între judeţele Gorj şi Timiş, s-au produs modificări de substanţă datorită neimplicării multora din persoanele ce şi-au dorit un nume în ziar şi în mod concret se cuvine să aducem cele mai calde mulţumiri domnilor Constantin BOBARU, primar, Ilie CRINTEA, viceprimar, Petre CIUCLEA de la Primăria oraşului Bumbeşti Jiu, care au depus eforturi deosebite ca delegaţia noastră să-şi formeze o imagine cât mai plăcută despre ospitalitatea gorjenească.

Consiliul Judeţean asigură o cazare corespunzătoare în seara de vineri, 7 octombrie după o binemeritată vizitare a operelor lui Brâncuşi din frumosul municipiu Târgu Jiu condus cum se cuvine de către primarul Florin CÎRCIUMARU.

Reînvierea tradiţiilor culturale, la Brădet, comuna Mătăsari

În dimineaţa zilei de sâmbătă, 8 octombrie 2011, cu mijloacele proprii cu care delegaţia a făcut efortul de a se prezenta la acest eveniment, anunţat încă din octombrie 2011, şi pentru care nu s-a putut găsi sprijin asemeni altor structuri asociative, se realizează deplasarea în satul Brădet la aproximativ 24 km de Târgu Jiu, unde cu un an în urmă s-a amenajat spre mândria gorjenilor şi mult mediatizatul „Primul Centru Rural pentru Informare şi Documentare Istorică spre o Nouă Cultură”, de către fiul satului domnul Sevastian BĂLESCU, care a reuşit să realizeze o reînviere a vieţii culturale din acest sat.

Inaugurare, după patru ani!

Pentru această dată, conducerea Primăriei Mătăsari prin domnul primar, inginer Gheorghe GAŞPAR şi consilierii din satul Brădet, inginer Gheorghe TURTUREA, inginer Vasile BĂLAN şi maistrul Mihail PURDESCU şi-au propus ca împreună cu invitaţii din mai multe localităţi din ţară şi din judeţul Gorj să realizeze şi inaugurarea clădirii unui Cămin Cultural, la patru ani după finalizarea lucrărilor, din apropierea Şcolii Generale Brădet, unde se propusese a se desfăşura evenimentul.

Dezvoltarea turismului rural (Măsura 313) şi Memorialul Constantin Brâncuşi 2012

Proiectele cu care Consiliul Director al Sucursalei Timişoara vine în faţa reprezentanţilor instituţiilor interesate se referă în principal la parteneriate pentru dezvoltarea turismului rural în abordarea Măsurii 313 din Programul de Finanţare Europeană nerambursabilă care este promovată prin „Asociaţia Ştiinţifică pentru Consolidare Mediu Asociativ”, la care nucleul de bază al membrilor asociaţi îl formează însăşi Consiliul Director al acestei structuri asociative care nu a rămas lipsită de preocupări nici pentru evenimentele anului 2012 fiind înregistrat sub numărul 1853 din 23 septembrie 2011 la Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Timiş, un Memoriu către Autorităţile Publice din România, cuprins în conţinutul articolului numărul 51 din OG.nr.26/2000, modificată şi aprobată prin Legea nr.246/2005 cu privire la comemorarea a 55 de ani şi realizarea Memorialului Brâncuşi în luna martie 2012, memoriu ce conţine elemente deosebit de credibile şi ancorate în jurisprudenţa raporturilor diplomatice prin contribuţia domnului avocat Teofil HAICA din Timişoara cu o experienţă de peste 40 de ani în activitate ce face parte din delegaţie şi doreşte să aibă o discuţie cu membrii familiei şi descendenţii din satul Hobiţa, judeţul Gorj în după amiaza zilei de 8 octombrie 2011 în drumul spre Mănăstirea Tismana şi apoi retragerea spre Timişoara.

Universitari din ţară, artişti şi un spaniol din partea CE

Mai multe proiecte începute din anii trecuţi pe teme de cultură, artă şi învăţământ îşi pot găsi soluţionarea cu ocazia acestui eveniment, prin prezenţa prof.univ.dr.ing. Gheorghe BELEA, născut în judeţul Hunedoara şi cadru didactic la Universitatea Tehnică din Timişoara, a soţiei sale artist plastic Rodica BELEA ce va realiza o expoziţie de costume populare naţionale, prof.drd. Georgeta Florina IORGA din judeţul Bihor, specialist în promovarea proiectelor de Finanţare Europeană participă de asemenea Alexandru Dumitraşcu, vicepreşedinte al Ligii Culturale Fiii Gorjului, ca responsabil pe probleme de tineret şi nu în ultimul rând al unui reprezentant al Comunităţii Europene Jose Miguel VINALS, din Spania.

Întâlnire cu strănepotul Domnului Tudor Vladimirescu

Tot ca un proiect deosebit ce se face cunoscut cititorilor de la cotidianul „Gorjeanul” se cuvine a fi prezentat programul reeditării cărţii ce a fost lansată în data de 5 iulie 2011 de către dl. Sevastian BĂLESCU care îl va avea alături de această dată pe stră-strănepotul lui Tudor VLADIMIRESCU, care poartă acelaşi nume şi care împreună cu soţia sa dr. Susana VLADIMIRESCU şi respectiv junior Tudor VLADIMIRESCU, fiul acestora s-au angajat să fie prezenţi pe tot parcursul evenimentelor începând cu prezenţa de vineri 7 octombrie la Mănăstirea Lainici şi inclusiv la desfăşurarea Simpozionului Naţional pentru Tineret unde vor să le vorbească elevilor despre valorile istoriei în România şi să pună bazele lansării cărţii în cadrul Sucursalei Timişoara a „FIILOR GORJULUI”.

Urmaşii lui Avram Iancu şi ai lui Horea, Cloşca şi Crişan

O prezenţă cu totul deosebită va fi a delegaţiei din partea Asociaţiei Cultural Patriotice ”Avram Iancu” Sucursala Brad, condusă de către patriotul Nicolae IUGA, împreună cu vicepreşedintele Marcel SOCOL şi nu în ultimul rând un reprezentant al Mănăstirii Crişan din Ţara Zarandului, locul de unde a izbucnit cunoscuta răscoală pentru eliberare socială şi naţională condusă de patrioţii Horea, Cloşca şi Crişan.

Lansarea unei cărţi unicat în România „Tudor Vladimirescu omagiat şi comemorat în Banat”, la 190 de ani de la Revoluţia din 1821

În programul ce s-a consolidat cu destul de multă greutate şi cu încercări de deturnare a evenimentului, încercări nereuşite datorită tenacităţii organizatorice dovedite pe timpul a celor 27 de ani de conducere a acestei structuri asociative Sucursala Timişoara a FIILOR GORJULUI, tânărul Sevastian BĂLESCU, sunt cuprinse lansări de cărţi printre care cea a prof.dr. Gheorghe NICHIFOR, scriitor Constantin DÂRVĂREANU, scriitor prof. Virgil CERCELARU, colonel (r) Dumitru DĂNĂU, precum şi revistele „Cuget Liber”, editată de Fundaţia Gheorghe Magheru, prin prof.dr. Marius BUZERA şi a revistei „Vatră Nouă”, editată de către Asociaţia Publiciştilor Presei Rurale în Banat condusă de preot Vasile SUCIU care are în componenţa sa şi pe Sevastian BĂLESCU, în calitatea sa de cenzor şi consultant pe probleme de mediu asociativ şi care va lansa cartea „ Tudor Vladimirescu, omagiat şi comemorat în Banat” urmată de o evocare ce va fi făcută de însăşi stră-strănepotul cu acelaşi nume, Tudor Vladimirescu venit din Bucureşti special pentru acest eveniment.

Conducerea Şcolii Elementare împreună cu învăţătoarele şi educatoarea din satul Brădet au pregătit un spectacol ce va fi prezentat în cadrul Simpozionului Naţional pentru Tineret, iar conducerea Primăriei şi a Consiliului Local oferă un dineu în cinstea oaspeţilor, discută conţinutul proiectelor şi valorifică rezultatele acestui eveniment. Conducerea Consiliului Director a Sucursalei Timişoara a FIII GORJULUI având în componenţa sa tineri sub 35 de ani printre care dr. Horaţiu Constantin URECHESCU, jurist Eugenia PITICEA, director de marketing Nicoleta CONSTANTINESCU, dr. Horaţiu Daniel BĂLESCU care împreună cu ceilalţi membrii componenţi ai delegaţiei şi-au propus să prezinte cât mai multe proiecte şi contracte de parteneriat astfel încât, fără intervenţia organelor Administraţiei Publice Locale sau a Conducerii judeţului Gorj să existe în continuare cât mai multe raporturi de colaborare şi de întrajutorare între membrii unei structuri asociative şi localnici ai judeţului Gorj.

Nicoleta Constantinescu, Eugenia Piticea, Horaţiu Daniel Bălescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here