Profesori din Gorj, membri ai grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor şcolare aferente învăţământului gimnazial

614

Doi profesori din Gorj au fost selectați ca membri ai grupurilor de lucru care vor elabora curriculumul pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învăţământul gimnazial.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a finalizat procedura de selecţie a cadrelor didactice care şi-au exprimat intenţia de a face parte din cele 79 de grupuri de lucru care vor elabora curriculumul pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învăţământul gimnazial. Componenţa nominală a grupurilor de lucru a fost publicată atât pe www.edu.ro, cât şi pe platforma https://mon.edu.ro, prin intermediul căreia au fost depuse aplicaţiile. În total, în procesul de elaborare a programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial vor participa 808 cadre didactice şi experţi. Printre aceștia se vor număra și doi profesori din Gorj: Bogdan Constantin, de la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Târgu-Jiu (grup de lucru pentru disciplina Matematică) și Pasăre Mitel, de la Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu (grup de lucru pentru Învățământ integrat și suplimentar de artă – Muzică: instrumente de suflat-flaut, clarinet, oboi, fagot, trompetă, trombon, corn, tubă, nai, fluier, taragot ș.a.)

Sute de aplicații
În perioada alocată înscrierilor (aprilie – mai) au fost înregistrare 524 de aplicaţii în sistem. Dintre acestea au fost selectate 320 de aplicaţii care au îndeplinit criteriile de eligibilitate şi competenţă. 65 de candidaturi depuse şi alese aparţin unor cadre didactice din învăţământul superior. Cele mai multe aplicaţii au fost depuse la disciplinele Informatică şi TIC (43), Limba şi literatura română (42), Educaţie socială (35) şi Matematică (34). Pentru grupurile de lucru care au avut un număr scăzut de candidaturi, au fost făcute propuneri din partea Ministerului Educaţiei, Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare şi Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic. În perioada imediat următoare vor fi organizate instruiri ale membrilor selectaţi, axate în principal pe familiarizarea cu formatul de curriculum propus, includerea unor elemente de interdisciplinaritate în programe şi focalizarea pe competenţele-cheie specificate în profilul absolventului de gimnaziu. ”Activitatea grupurilor de lucru va fi sprijinită prin contribuţia unor specialişti, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale, universităţilor şi asociaţiilor nonguvernamentale cu expertiză în domeniu. Astfel, în toate etapele de elaborare a proiectelor, grupurile de lucru vor avea întâlniri şi consultări cu experţi şi practicieni cu experienţă în dezvoltarea curriculară pentru a identifica idei şi bune practici ce pot fi valorificate. Proiectele de programe şcolare elaborate de grupurile de lucru şi avizate de comisiile naţionale de specialitate vor fi supuse unui proces transparent de dezbatere, în acord cu prevederile ordinului de ministru nr. 3.593/18.06.2014 referitor la aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare. Ultimele faze ale procesului coordonat de Ministerul Educaţiei presupun validarea proiectelor de programe şcolare de comisiile naţionale de specialitate, respectiv avizarea acestora de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi înaintarea spre aprobare prin ordin de ministru”, se precizează într-un comunicat al MENCȘ.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here