Probleme cu limitele de hotar şi la Stăneşti şi Turceni

176

Litigiul privind limitele administrativ teritoriale, al căror hotar se află situat pe limita dintre Gorj şi judeţele Vâlcea nu este singular pentru autorităţile din judeţul nostru. Alte câteva localităţi sunt afectate de litigii similare, dar acestea au loc cu judeţele Mehedinţi şi Hunedoara.

Înainte de discuţiile de la Baia de Fier dintre prefectul de Gorj şi cel de Vâlcea, membrii comisiilor mixte de delimitare cadastrală s-au întrunit, la data de 27.08.2012, la sediul Primăriei Oraşului Turceni. Asta, cu scopul medierii litigiului referitor la o suprafaţă de cca. 79 ha teren, în partea de Sud-Vest a oraşului Turceni, respectiv în partea de Nord-Est a comunei Grozeşti. Fiecare dintre cei doi primari ai UAT-urilor implicate în litigiu, au susţinut, bazându-se pe planuri şi registre cadastrale, că terenul în litigiu aparţine teritoriului administrativ pe care îl reprezintă. În urma şedinţei de conciliere nu s-a ajuns la un consens referitor la limita de hotar dintre cele două teritorii administrative în litigiu. Astfel că, având în vedere obligativitatea ce revine Instituţiilor Prefectului, s-a convenit ca Instituţia Prefectului – judeţul Gorj să iniţieze acţiune la instanţa de contencios administrativ competentă, cu scopul identificării şi stabilirii pe cale judecătorească a hotarului administrativ.

Opinii divergente şi pentru autorităţile locale din Stăneşti şi Lupeni
În vederea identificării şi stabilirii limitelor de hotar dintre Unităţile Administrativ-Teritoriale (U.A.T.) comuna Stăneşti, şi Municipiul Lupeni, jud. Hunedoara, comuna Runcu şi Municipiul Lupeni, jud. Hunedoara, comuna Runcu şi Oraş Uricani, jud. Hunedoara, Oraş Tismana şi Oraş Uricani, jud. Hunedoara membrii comisiilor s-au întrunit, la data de 24.08.2012, la sediul Primăriei Municipiului Lupeni, în vederea identificării şi stabilirii limitelor de hotar dintre U.A.T.-urile mai sus menţionate. Opiniile primarilor U.A.T.-urilor în litigiu au fost divergente, neajungându-se la un consens. S-a convenit ca până, cel târziu, la data de 25.09.2012, primarii se vor deplasa în teren, împreună cu specialiştii din cadrul aparatelor de specialitate, cu scopul identificării de comun acord a unor limite de hotar. Având în vedere obligativitatea ce revine instituţiilor prefectului de a promova la instanţa de contencios administrativ, în cazul în care concilierea nu s-a finalizat prin semnarea unui proces verbal de identificare a unei variante comune de hotar, într-un termen prestabilit de legiuitor, termen care expiră în cazul Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara la data de 03.09.2012, iar în cazul Instituţiei Prefectului – judeţul Gorj la data de 06.09.2012, s-a convenit ca Instituţia Prefectului – judeţul Gorj să iniţieze acţiuni la instanţa competentă. În situaţia în care până la termenul de 25.09.2012, primarii U.A.T.-urilor aflate în litigiu, vor cădea de acord asupra unei variante comune de hotar, se va renunţa la acţiunile formulate în instanţă.
A.S.
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here