Proba scrisă le-a pus capac, Posturi de asistent maternal profesionist, vacante la DGASPC Gorj și după concurs

4306

La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj sunt previzionate 160 de posturi de asistent maternal profesionist (AMP). La ora actuală, sunt ocupate 142 de posturi de AMP, 135 de asistenţi fiind activi. Aceştia au în îngrijire 211 copii. Conducerea DGASPC Gorj a demarat, în august, procedurile pentru înființarea a încă 15 posturi de AMP, fiind depuse 36 de dosare. La proba scrisă s-au prezentat 29 de persoane, însă doar 12 au reușit să obțină punctajul minim pentru a o promova. În perioada imediat următoare vor fi scoase la concurs posturile de AMP rămase vacante.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să adreseze o cerere de evaluare a capacităţii sale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. Solicitarea va menţiona în mod obligatoriu numărul de copii pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiţii optime de îngrijire, grupa de vârstă şi sexul acestora, disponibilitatea de a îngriji copii cu handicap sau dizabilităţi, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA. Cererea va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist.
În perioada 2-25 august 2017, persoanele care au dorit să devină AMP în județul nostru au fost informate despre procesul de evaluare a capacității lor de a îngriji un copil, iar în perioada 28 august-1 septembrie s-au depus dosarele de concurs. În intervalul 4 septembrie-27 octombrie s-a desfășurat prima etapă a procesului de recrutare a asistenților maternali profesioniști, respectiv etapa evaluării inițiale; aici au fost analizate aspecte precum: condiții materiale, starea de sănătate a solicitantului și a familiei acestuia, aptitudini parentale, profil moral, capacitatea solicitantului de a lucra în condiții de stres (plasamentul în regim de urgență, copii cu nevoi speciale, copii cu tulburări de comportament), înțelegerea caracterului temporar al plasamentului copilului la AMP.
În perioada 30 octombrie-17 noiembrie s-a desfășurat cea de-a doua etapă de evaluare: etapa de pregătire. Solicitanții au participat la un program obligatoriu de formare, de 60 de ore, fiind formate 3 grupe a câte 12 persoane.
Au fost depuse 36 de dosare, din care, la sfârșitul procesului de evaluare au mai rămas 29, deoarece: 2 solicitanți au renunțat din motive personale, unul a renunțat întrucât a realizat, pe parcursul primei etape, că nu va avea disponibilitatea necesară parcurgerii celor două etape, având un loc de muncă; un solicitant nu a îndeplinit condiţia de vârstă prevăzută în anunţ; un solicitant nu deţinea locuinţă să acopere necesităţile de preparare a hranei şi igienei pentru utilizatorii săi, baia şi bucătăria nefiind funcţionale; la un solicitant nu era corespunzător climatul familial din punct de vedere al relaţiilor între membrii familiei; un solicitant a fost depistat cu o boală cronică care ar putea pune în pericol starea de sănătate a copilului.
Numărul solicitanţilor fiind mai mare decât numărul posturilor vacante în statul de funcţii al DGASPC Gorj – în prezent fiind vacante 22 de posturi, s-a stabilit ca în data de 21 noiembrie, ora 10.00, să se desfăşoare o evaluare a capacităţilor solicitanţilor de a deveni asistenţi maternali profesionişti, care a constat în susţinerea unei probe scrise din cele 3 module parcurse în cadrul programului de perfecţionare; fiecare dintre cei 29 de solicitanţi a primit, la începutul celei de-a doua etape, suportul de curs pe hârtie.
La proba scrisă s-au prezentat toţi cei 29 de solicitanţi, din care doar 12 au obţinut punctajul minim necesar (50 puncte) pentru a fi declaraţi „admis”.
Urmează ca solicitanţii declaraţi „admis” să adreseze Comisiei pentru Protecţia Copilului Gorj o cerere de eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist.
Cât priveşte posturile de AMP rămase vacante şi în urma concursului, conducerea DGASPC Gorj anunţă că pentru acestea va fi reluată procedura de ocupare.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here