Primăriile Scoarţa şi Ţicleni îşi vor împrospăta echipele de lucru

329

Noi posturi vacante scoase la concurs de către administraţiile publice locale din Gorj. De această dată, se caută la Ţicleni doi asistenţi medicali comunitari, iar la Scoarţa un şofer pentru microbuzul şcolar.

Primăria comunei Scoarța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de şofer microbuz şcolar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor medii cu diplomă de bacalaureat; posesor al unui permis de conducere valabil categoria D, obligatoriu minimum doi ani vechime; atestat profesional transport marfă şi persoane. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 16 octombrie. Proba scrisă a examenului a fost programată pentru data de 23 octombrie, ora 11.00, urmând ca interviurile să fie susţinute pe 26 octombrie, la aceeaşi oră.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului; curriculum vitae.

14 octombrie, termen limită la Ţicleni
Şi Primăria orașului Țicleni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale de execuție, vacante de asistenţi medicali comunitari în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială, Asistenţă Medicală Comunitară şi Mediere Sanitară.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: candidaţii trebuie să fie absolvenţi de şcoală sanitară postliceală; specializarea acestora trebuie să fie de asistent medical generalist.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 14 octombrie, ora 16.00. Proba scrisă va fi susţinută pe 23 octombrie, la ora 10.00, iar cea de interviu va avea loc pe 26 octombrie, la aceeaşi oră.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here