Primăria Ţicleni recrutează un asistent medical

314

Primăria oraşului Ţicleni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de asistent medical comunitar, grad debutant în cadrul Compartimentului asistenţă medicală comunitară, mediere sanitară şi asistenţă medicală pentru unităţile de învăţământ. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii – absolvent/ă de şcoală sanitară postliceală; specializarea asistent medical generalist. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 februarie 2017, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 23 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 26 februarie 2017, ora 10.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul Primăriei Ţicleni până la începutul săptămânii viitoare şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here