Primăria Brăneşti recrutează secretar

507

Primăria Comunei Brăneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei. Candidaţii trebuie să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Brăneşti sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative; studii de maşter sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum doi ani.

Proba scrisă, în septembrie
Concursul funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Brăneşti se va organiza conform calendarului următor: 12 septembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă – la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (București); data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Primăriei Brăneşti, satul Capu-Dealului, judeţul Gorj, telefon 0761.127.865, e-mail: branestiprimariagj@yahoo.com.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here