Prestaţii de peste 3 miliarde, încasate ilegal de 400 de beneficiary

236

Mai mult de 400 de gorjeni au de dat bani înapoi statului după ce reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj au descoperit că aceştia au încasat ilegal anul trecut diverse drepturi sociale. În total, debitele stabilite de AJPIS Gorj în 2014 au fost de 365.780 de lei (circamiliarde de lei vechi).

Potrivit conducerii AJPIS Gorj, la 31 decembrie 2014, în evidenţa instituţiei se aflau un număr de 441 de beneficiari care au încasat necuvenit suma totală de 365.780 lei. “Pe drepturi sociale, situaţia se prezintă astfel: 15 beneficiari au de dat înapoi suma de 1.480 lei pentru alocaţii de stat, 54 de gorjeni au încasat ilegal ajutoare sociale în valoare de 25.317 lei, 330 de beneficiari din judeţ au încasat ilegal suma de 245.625 lei din alocaţia pentru susţinerea familiei, 24 de persoane au de înapoiat 48.384 lei proveniţi din indemnizaţii de creştere a copilului, iar 18 beneficiari au încasat necuvenit suma de 44.974 lei din stimulentul de inserţie”, a declarat Viorica Roşianu, director executiv în cadrul AJPIS Gorj.
Sumele încasate necuvenit au avut drept cauză necomunicarea de către beneficiari în termenul prevăzut de actele normative care reglementează acordarea acestor drepturi, a modificărilor intervenite în componenţa familii şi a veniturilor realizate de membrii acestora, respectiv veniturile nedeclarate din pensii, salarii, subvenţii APIA. De asemenea, debitele înregistrate de cei 441 de gorjeni mai provin din deţinerea unor bunuri care conduc la excluderea acordării drepturilor cum ar fi depozite bancare cu o valoare mai mare de 3.000 lei, maşini, animale, terenuri, precum şi necomunicarea sau comunicarea cu întârziere a reluării activităţii în cazul beneficiarilor de indemnizaţie pentru creşterea copilului sau a nerealizării de venituri supuse impozitului pentru beneficiarii stimulentului de inserţie.

baniReţineri pentru recuperarea debitelor
“Conform prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, Legii 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, sumele încasate necuvenit ce reprezintă ajutor social, alocaţia de stat pentru copii sau pentru susţinerea familiei, indemnizaţie creştere copil şi stimulent de inserţie, se recuperează de la titularii drepturilor, cu respectarea termenului general de prescripţie, stabilit pentru creanţele bugetare”, a mai spus directoarea AJPIS Gorj.
Aceasta a precizat că debitele constituite pe parcursul anului trecut se recuperează prin reţinere din drepturile viitoare, prin depunerea sumei constatată drept debit prin decizia directorului executiv la casieria instituţiei de către titular, precum şi prin transmiterea la organele de executare silită din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj.

Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here