Postul de șef al lui Priporeanu de la DAJ Gorj, scos la concurs

1217

Direcţia pentru Agricultură Județeană Gorj ar putea avea un nou director executiv, postul de conducere fiind scos la concurs de Ministerul Agriculturii. În prezent, pe acest post se află, în interimat, Valentin Priporeanu.

Priporeanu a preluat frâiele Direcției Agricole Gorj în luna februarie a anului trecut, prin decizie a MADR. Acum postul său se află în pericol, după ce șefii de la București au scos la concurs mai multe funcții de conducere la Direcțiile pentru Agricultură din țară din țară, printre care și cea de director executiv de la Gorj. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunță, în temeiul Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, scoaterea la concurs a unor funcții publice de conducere teritoriale vacante de director executiv din cadrul Direcțiilor pentru Agricultură județene: Alba, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Mureș, Olt, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, instituții publice aflate în subordinea MADR. Concursul va avea loc la sediul MADR din București în data 29 iulie 2021, orele 10.00 – proba scrisă. Interviul se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, condiţii specifice pentru ocuparea postului de director executiv al DAJ sunt următoarele: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani. În vederea participării la concurs, conform H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, candidații depun dosarul de concurs care va conține în mod obligatoriu: formularul de înscriere; curriculum vitae, modelul comun european; copia actului de identitate; copii ale diplomelor de studii; copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; cazierul judiciar; declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Izabella Molnar

Valentin Priporeanu are o experienţă de circa 20 de ani în domeniu, el lucrând încă din anul 1996 în cadrul Direcţiei Agricole. Personajul este, totodată, unul controversat, după ce în perioada 2014-2015 şi-a încercat de mai multe ori norocul să participe la un concurs în vederea ocupării postului de director adjunct în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Gorj, însă nu a reuşit să treacă probele concursului. Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Gorj s-a aflat la finele anului 2018 într-un scandal, după ce fostul director Dan Tănăsescu a ajuns în atenţia organelor DNA pentru acuzaţia de luare de mită. În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: la data de 13 decembrie 2018, inculpatul Tănăsescu Dan, în calitate de director executiv în cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Gorj, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a primit de la o persoană suma de 2.000 de lei, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante. Banii respectivi au fost pretinși și primiți de inculpat în scopul realizării demersurilor necesare obținerii, de către acea persoană, a subvenției pentru programul ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”.

1 COMENTARIU

  1. O nulitate profesioanala, iuta ca in urma cu 1 an de zile impreuna cu consoarta lui au stat in medical , erau pe faras cineva a avut curajul sa se dea la ei. Acum prin sprijinul lui DRAGUSIN A AJUNS SA CONDUCA DESTINELE AGRICULTURII DIN GORJ. Pacat

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here