Post vacant, scos la concurs de APIA Gorj

315

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei publice de execuţie, temporar vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului Măsuri de Sprijin. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 decembrie 2016, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 19 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 22 decembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu. Condiţiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de consilier principal sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul dintre domeniile ştiinţe inginereşti, economice, ştiinţe umaniste, juridice, administraţie publică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here