Post vacant de paznic la Runcu

336

Primăria comunei Runcu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de paznic (agent pază) din cadrul Compartimentului de Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Runcu. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; cursuri agent securitate; permis conducere categoria B; aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia contractuală de agent pază, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii; aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: apt psihologic pentru agent pază; avizele sunt necesare 1a numirea în funcţie, candidaţii care nu le obţin nu vor fi numiţi în funcţie, condiţii eliminatorii; pregătire fizică – condiţie eliminatorie;
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 februarie 2017, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 6 martie 2017 – proba sportivă; 7 martie 2017, ora 10.30 – proba scrisă; 10 martie 2017, ora 14.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul Primăriei Runcu şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here