Poliția Gorj angajează un ”MasterChef”

180

Un bucătar din Gorj este așteptat să le gătească polițiștilor din județ. Singurul angajat de la popota unității are nevoie de ajutor, motiv pentru care reprezentanții IPJ au scos la concurs postul care a rămas liber de mai bine de un an. Examenul care va fi susținut în perioada 31 august-8 septembrie va consta în două probe, dintre care una este cea practică. ”Mai întâi însă, candidații vor fi nevoiți să susțină un test grilă. Una dintre condiții pentru persoanele interesate de acest job este să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fişei de aptitudine în muncă, eliberată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi pe baza examinării psihologice efectuate de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI.

bucatar-sefO altă condiție pentru cei care vor fi declarați „apt medical” şi „apt psihologic” este să nu fie condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea Justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii liceale cu diplomă de bacalaureat, să fie absolvenţi ai unui curs de calificare în meseria de bucătar; să aibă vechime în muncă trei ani; să aibă vechime în specialitate minim un an, să fi desfăşurat un an activitate în baza unui contract individual de muncă în meseria de bucătar”, anunță reprezentanții IPJ Gorj. Proba scrisă va avea loc pe 31 august. ”Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul (…) În data de 05 septembrie 2016 va fi susținută probă practică de evaluare a abilităţilor şi aptitudinilor cu relevanţă directă pentru performanţa pe post. Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează, se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs și va include următoarele criterii de evaluare: capacitatea de adaptare; capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; capacitatea de comunicare; capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice. Proba practică poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă”, se mai precizează într-un comunicat al IPJ Gorj.
Loredana Fîciu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here