Peste 24 de milioane de lei, achitate ca prestații sociale de AJPIS Gorj

1061

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a încheiat, la finele lunii trecute, procedura de achitare a tuturor prestațiilor aferente lunii mai, valoarea totală a acestora depăşind suma de 24 de milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 77.681 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. ,,În luna iunie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 24.065.894 de lei pentru un număr de 77.681 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 9.261.254 de lei pentru 53.944 de beneficiari, 4.373.263 de lei au mers către plăţile făcute pentru 2.441 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.402 gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 883.788 de lei, iar suma de 82.798 de lei a mers către cei 120 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, a declarat directorul executiv al AJPIS Gorj, Natalia Moreanu. De asemenea, luna trecută, au fost efectuate şi următoarele plăţi: 12.878 de beneficiari au primit 5.962.593 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; prestaţii sociale pentru 3.134 beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 679836.409 lei. Totodată, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 278.700 de lei pentru 432 de beneficiari, s-au plătit 2.559 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 402.033 de lei, cinci indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 8.500 de lei, 54 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 25.860 de lei; 1 ajutor de urgență în valoare de 5.000 de lei.Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here