Peste 200 de candidați, înscriși la concursul pentru funcțiile de conducere din învățământul preuniversitar gorjean

1405

Peste 200 de cadre didactice din județul Gorj s-au înscris în vederea participării la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Gorj. Lista finală a candidaților admiși în urma evaluării dosarelor va fi afișată pe 7 octombrie, urmând ca prima probă, cea scrisă, să se desfășoare pe 15 octombrie.

Înscrierea candidaților s-a desfășurat prin intermediul unei platforme informatice, concursdirectori.edu.ro, în perioada 15 – 26 septembrie 2021. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Gorj, Ionuț Catrina, 216 cadre didactice din județul nostru s-au înscris la concursul pentru ocuparea uneia dintre cele peste 150 de funcții de director sau director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din Gorj. Dosarele acestora vor fi evaluate în perioada 27-29 septembrie de către comisia formată la nivel județean, tot prin intermediul platformei. Termenul până la care candidații află rezultatele privind evaluarea dosarului atât prin intermediul listelor oficiale publicate, cât și prin intermediul unui email trimis din platformă, este 7 octombrie.

Proba scrisă, pe 15 octombrie
Prima probă de care trebuie să treacă candidați admiși în urma evaluării dosarelor este cea scrisă, probă ce se va desfășura pe 15 octombrie, în centre speciale, ce urmează a fi stabilite pe 8 octombrie, potrivit calendarului concursului.
Proba scrisă va consta în rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional: capacități cognitive; competențe de management și leadership. Rezultatele finale la proba scrisă vor fi afișate în data de 20 octombrie, urmând ca interviurile să se desfășoare în perioada 15 noiembrie – 8 decembrie 2021, în locațiile stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Gorj. Candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 la fiecare probă (proba scrisă și proba de interviu).

Rezultatele finale ale concursului, validate pe 17 decembrie. Noii directori, numiți din 10 ianuarie
Rezultatele finale ale concursului vor fi validate în data de 17 decembrie, urmând ca numirile în funcție să aibă loc începând cu 10 ianuarie 2022, debutul semestrului al doilea al anului școlar 2021-2022. Reamintim că la concurs pot participa doar cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată; au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani; au calificativul ,,Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației; nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3), din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; nu au avut statutul de ,,lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.
R.L.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here