Peste 150 de somaţii, aplicate de Poliţia Locală

140

ridicari2 facuta de mineDe la începutul acestui an, agenţii Poliţiei Locale au aplicat peste 150 de somaţii pentru autovehiculele ai căror proprietari au „uitat” unde le-au parcat. Majoritatea autoturismelor au fost însă ridicate de proprietari în urma aplicării somaţiilor iar alte patru maşini au trecut în proprietatea municipiului Târgu-Jiu.

În perioada 3 ianuarie – 9 decembrie 2011, agenţii Poliţiei Locale din Târgu-Jiu au identificat şi aplicat somaţii pentru un număr de 156 de autovehicule cu aspect de maşini abandonate, în conformitate cu prevederile Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. În urma aplicării acestor somaţii, 148 dintre autoturisme au fost ridicate de către proprietari. Alte patru autoturisme au trecut în proprietatea privată a municipiului Târgu-Jiu. Potrivit legii, pentru vehiculele în privinţa cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, agenţii constatatori din aparatul propriu al consiliului local, împuterniciţi de primar, precum şi agenţii aparţinând organelor de poliţie vor întocmi procese-verbale de constatare. Cu ocazia întocmirii procesului-verbal, agentul constatator va afişa o somaţie pe caroseria autovehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia de pe terenul aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ – teritoriale, în termen de 10 zile. Dacă în termen de 10 zile de la data anunţului proprietarul sau deţinătorul său legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziţie a primarului, şi urmează să fie valorificat prin vânzare, în condiţiile legii, sau predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în funcţie de starea vehiculului. Procedura nu este însă una uşoară. Pentru ca autovehiculele să poată fi duse la fier vechi, trebuie identificaţi proprietarii. În caz contrar, maşinile sunt declarate abandonate şi este întocmită o documentaţie pentru ca acestea să poată fi valorificate.

R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here