Peste 100 de şomeri din Gorj, la bursa locurilor de muncă

293

Asociaţia Psihologilor Gorjeni, în parteneriat cu SC Paidea SRL, a organizat, ieri, în cadrul proiectului “Mai bine pentru fiecare!”, o bursă a locurilor de muncă. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a peste 100 de șomeri sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorii aflaţi aici selectând, în vederea participării la interviu, mai mulţi participanţi. De altfel, în perioada imediat următoare, o parte dintre respectivii vor fi încadrați în muncă.

Obiectivul proiectului “Mai bine pentru fiecare!” este de creștere a numărului de persoane atrase și menținute pe piața muncii, inclusiv în zonele rurale și sprijinirea ocupării formale prin facilitarea integrării pe piața muncii a 488 de persoane în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive din județul Gorj, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piața muncii. Până acum s-a obţinut deja îmbunătățirea capacității de ocupare a celor 488 de persoane (grup țintă), prin furnizarea de programe integrate destinate șomerilor, în special de lungă durată și a persoanelor inactive şi alcătuirea unui plan de acțiune individualizat, care să pornească de la realizarea unui profil psiho-socio-profesional complex, în vederea realizării unei consilieri adecvate în dezvoltarea carierei.

DSC_2797Până în prezent au fost asistate 491 de persoane. S-a mai bifat şi perfecționarea mecanismului de corelare a calificărilor și intereselor profesionale cu oferta de locuri de muncă existentă prin activități de informare, consiliere și mediere, pentru a facilita accesul la ocuparea și încadrarea în câmpul muncii a minim 59 de beneficiari din grupul țintă. Până în prezent au fost plasate 61 de persoane, dintre care 57 de persoane participante la instruire. De asemenea, a mai fost bifată şi creșterea capacității de integrare pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, în special șomeri de lungă durată prin cuprinderea în programe de formare profesională într-una din meseriile: ospătar (chelner), lucrător în comerț, îngrijire bătrâni la domiciliu, manichiurist – pedichiurist a 125 de persoane sau parcurgerea programelor de formare inițiere/ specializare/ perfecționare) a 325 dintre aceștia, astfel încât să crească gradul de ocupare pentru minim 55 dintre cei care vor ocupa un loc de munca, dezvoltarea a cel puțin 10 planuri de afaceri şi înființarea a minim patru (4) firme. Rezultate atinse: 412 persoane certificate (104 cursuri de calificare; 308 cursuri inițiere / perfecționare) 6 firme înființate.
A.Stoica

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here