Peste 1.300 carduri de sănătate eliberate gorjenilor în 2012

149

În această perioadă, gorjenii iau cu asalt Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, pentru a solicita eliberarea cardurilor europene de sănătate, necesare în caz de urgenţă, în vacanţele peste hotare. În luna iunie la CJAS Gorj au fost înregistrate 284 solicitări pentru eliberarea cardurilor de sănătate, iar de la începutul anului până în prezent au fost emise 1.305 carduri de acest gen.

Numărul cererilor pentru cardurile de sănătate a crescut semnificativ în sezonul estival, în comparaţie cu lunile anterioare. În primele trei săptămâni ale lunii iunie 284 de gorjeni au solicitat un card de sănătate, în timp ce în primele cinci luni ale anului în curs s-au dat 1.021 carduri. De la începutul anului până în prezent, au fost emise 1.305 de carduri europene de sănătate şi certificate provizorii de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate. Certificatele provizorii conferă posesorilor exact aceleaşi drepturi precum cardurile de asigurări de sănătate, adică acela de a beneficia gratuit de servicii medicale în caz de urgenţă în oricare dintre ţările membre ale Uniunii Europene. Certificatele europene de sănătate au aceeaşi valabilitate ca şi cardurile, mai exact şase luni şi pot fi folosite până la data la care titularul primeşte cardul propriu-zis, iar serviciile medicale de care beneficiază nemţenii în afara ţării, doar în caz de urgenţă, sunt decontate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Condiţii pentru obţinerea cardului de sănătate

Cetăţenii care doresc obţinerea respectivului card trebuie să aibă asupra lor o copie după actul de identitate, adeverinţă de salariat vizată de CJAS Gorj prin care să se facă dovada plăţii la zi către fondul unic al asigurărilor de sănătate, copie după ultimul cupon de pensie, dacă e cazul, adeverinţa de student sau elev, ori copie după carnet, adeverinţa de la Fisc care să dovedească faptul că nu realizează venituri. Condiţia absolut necesară pentru ca solicitantul să obţină documentul este ca acesta să aibă calitatea de asigurat şi să fie cu plata la zi către fondul unic de asigurări de sănătate.

Peste 2.300 carduri, eliberate în 2011

Pe parcursul anului trecut, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Gorj a avut 2.344 de cereri pentru carduri europene de sănătate. Astfel, media lunară a cardurilor eliberate a fost de 195, cu creşteri semnificative în lunile de vară, în iunie 2011 fiind 446 cereri, iar în iulie 418. În acest an, media solicitărilor pentru cardurile de sănătate depăşeşte 200, până în prezent. Cheltuielile ocazionate de asistenţa medicală oferită asiguratului gorjean într-unul dintre statele europene în care s-a deplasat şi care a avut asupra sa cardul european de sănătate, vor fi rambursate de CJAS Gorj, ca unitate emitentă a cardului. Asistenţa medicală nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare. Cardul european nu acoperă şi situaţia în care asiguraţii gorjeni se deplasează într-un stat membru al UE în vederea beneficierii de tratament medical.

Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here