Pesedistul Cornel Popescu şi liberalul Crăciunescu, membrii în CA-ul Centrului pentru Educaţie Incluzivă

278

IMG_2292În cadrul ultimei şedinţe de Consiliu Judeţean, membrii acestui organism şi-a desemnat, prin vot, pe cei doi reprezentanţi în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă (CŞEI) Târgu-Jiu.

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă este organizat şi funcţionează ca unitate de învăţământ preuniversitar în cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat de stat, fiind finanţată de la bugetul judeţului Gorj. În conformitate cu prevederile art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în cadrul unei astfel de unităţi consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale. Astfel, s-a stabilit ca în cadrul CŞEI, consiliul de administraţie să fie format din 9 membri, după cum urmează: 4 reprezentanţi ai cadrelor didactice, 2 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Gorj, un reprezentant al Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. La solicitarea prof. Nicu Baiu, director al CŞEI, Consiliul Judeţean Gorj a propus doi consilieri drept reprezentanţi în cadrul Consiliului de Administraţie al CŞEI. În urma voturilor liber exprimate în cadrul ultimei şedinţe a Consiliului Judeţean, s-a stabilit ca cei doi reprezentanţi să fie Cornel Popescu şi Ion Crăciunescu.

Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here