Parlamentul European a adoptat al treilea pilon al Mecanismului pentru o tranziție justă

1607

În sesiunea plenară de săptămână trecută, PE a adoptat Facilitatea de împrumut din sectorul public, instrument financiar care constituie al treilea pilon al Mecanismului de tranziție justă (ceilalți doi piloni fiind Fondul de tranziție justă și Schema de tranziție justă din cadrul InvestEU), parte integrantă a Cadrului financiar multianual 2021-2027. Se așteaptă ca acest instrument financiar să mobilizeze investiții publice între 25 și 30 miliarde euro în următorii 7 ani.
Administrațiile publice din zonele cele mai afectate de tranziția climatică, așa cum este cazul Olteniei vor putea accesa granturi și împrumuturi din Facilitatea de împrumut din sectorul public, adoptată de Parlamentul European. Facilitatea va fi o combinație de subvenții (1,5 miliarde euro) din bugetul UE și împrumuturi (10 miliarde euro) acordate de Banca Europeană de Investiții (BEI). Teritoriile eligibile pentru acest sprijin sunt cele identificate în planurile teritoriale de tranziție justă, iar aici direct vizată este regiunea Oltenia. Facilitatea de împrumut din sectorul public va sprijini investițiile publice care nu generează venituri suficiente pentru a fi viabile din punct de vedere financiar.
Dincolo de sprijinul financiar va exista și o componentă de consultanță, care va fi acordată beneficiarilor prin intermediul centrului de consultanță înființat în cadrul InvestEU. Va fi sporit și sprijinul financiar pentru asistență tehnică, în beneficiul promotorilor de proiecte din regiunile mai puțin dezvoltate. Resursele pentru asistență tehnică au crescut la 35 de milioane euro, iar regiunile mai puțin dezvoltate vor avea o rată de cofinanțare de 25%. Regiunile mai puțin dezvoltate vor fi eligibile să solicite granturi mai mari, care ar putea ajunge până la 25% din componenta de împrumut.
Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu, membru al grupului PPE din Parlamentul European ne-a declarat că : ”Oltenia trebuie să beneficieze cât mai mult de Fondul pentru o Tranziție Justă – un fond nou înființat, menit să ajute regiunile dependente de producția de cărbune să respecte obiectivele de mediu. Propunerea inițială a Comisiei Europene s-a ridicat la 7,5 miliarde euro, o sumă infimă față de nevoile reale. Parlamentul european a presat și s-a ajuns acum la 17,5 miliarde, prin o suplimentare din Instrumentul de redresare și reziliență al UE. Deși în continuare consider că Fondul pentru o tranziție justă este subfinanțat, avem totuși o variantă mult îmbunătățită în ce privește sprijinul pentru întreprinderi, creștere economică, locuri de muncă și incluziune socială, energie regenerabilă și restaurarea terenurilor. În acest proces de transformare a economiei europene prin obiectivele de mediu și cele privind digitalizarea, pentru grupul PPE solidaritatea socială și protejarea cetățenilor cel mai puternic dezavantajați de aceste transformări rămân priorități pe termen lung.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here