Părinţii şi copiii cu handicap, privilegiaţi de o nouă lege

275

handicapCopiii cu handicap, precum şi mamele cu deficienţe care dau naştere unor copii, vor beneficia de sume de bani în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 124 din 27 decembrie 2011, care modifică şi completează actele normative care reglementează acordarea de prestaţii sociale.

Începând cu anul curent, prestaţiile sociale reglementate de actul normativ menţionat se raportează la un indicator social de referinţă (ISR) ce reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială suportate de bugetul de stat. Pentru acest an, Indicatorul Social de Referinţă a fost stabilit la valoarea de 500 lei. Noua modalitate de calcul nu duce la scăderea prestaţiilor sociale, acestea rămânând la acelaşi nivel din prezent. “O altă noutate o constituie faptul că, potrivit noilor reglementări, durata concediului fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului pentru persoanele care s-au aflat în concediu pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei aferente până la doi ani, se modifică de la trei luni la patru luni, concediu care se acordă integral, o singură dată, fiecăruia dintre părinţii copilului. De asemenea, perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea”, a declarat Teodora Ciobanu, director executiv al Direcţiei Publice de Protecţie Socială (DPPS) Târgu-Jiu.

Sute de lei pentru cei cu dizabilităţi

Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre părinţii acestuia beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani. Acesta se acordă atât în continuarea concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului de până la vârsta de 3 ani cât şi oricând pe toată perioada, dar până la împlinirea de către copil a vârstei de 7ani. Indemnizaţia aferentă acestui concediu este la nivelul de 0,9 ISR, adică 450 de lei. “În baza aceluiaşi cadru legislativ mai avem trei cazuri pentru copii, respectiv părinţii cu handicap, care vor beneficia de sprijin financiar ce nu se acorda până în acest an. Astfel persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, beneficiază de un sprijin lunar în cuantum de 0,9 ISR (450 lei) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani şi de un sprijin lunar de 0,6 ISR (300 lei) pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani. Al doilea caz este cel în care persoana care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente beneficiază de un sprijin lunar de 0,6 ISR ( 300 lei) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani şi de un sprijin lunar de 0,3 ISR (150 lei) pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani”, a spus directoarea Teodora Ciobanu. Ultima situaţie se referă la persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată care are în întreţinere un copil şi care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente. Conform noilor legi, persoana cu pricina beneficiază de un sprijin lunar în cuantum de 0,9 ISR (450 lei) până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 0,3 ISR (150 lei) pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here