Odiseea justiţiabilului roman

246
Dar, minune!: în timp ce judecătoria se izmenea să demonstreze ,,nevinovăţia”acestui despot, el însuşi-crezând că ne-a chinuit destul, poate şi aflând că unul din fraţi a murit de infarct în zilele următoare încă unei audienţe la d.lui-după 3 ½ ani, deci, ne-a acordat pădurea pe care putea să ne-o înmâneze imediat după sent.civ.nr.1728/2003 ce ne conferea acest drept.

Aşadar, pentru exces de putere, insul trebuia/trebuie obligat şi la executarea celeilalte dispoziţii a sus arătatei sentinţe: dezdăunarea noastră cu suma cumulată,zilnic,în cei 3 ½ ani de nesocotire a acestei hotărâri judecătoreşti , atrăgîndu-şi culpa prin:fapta ilicită, prejudiciul, vinovăţia şi legătura dintre el şi faptă.

Aşadar , am declarat recurs împotriva sodomicei sentinţe a lui Pleşu. La Tribunal, însă , judecătoarea M.Becheru ca preşedinte de şedinţă, încă de la începutul dezbaterii,şi-a trădat hotărârea de a-l disculpa pe fostul primar, înfrângându-ne agresiv excepţiile de procedură,ca:
a.evitarea recuzării cu tot completul, impusă de art.24(1), art.25 şi art.27p.7C.pr.civ.întrucât respectivii judecători îşi mai spuseseră odată părerea în aceeaşi pricină prin dec.civ.nr.1131/2006, mai ales că tribunalul, la cerere, hotărâse în camera de consiliu un alt complet de judecată;
b.lipsa întâmpinării cerută de art.308(2)C.pr.civ.,sub sancţiunea decăderii;
c.admiterea la bară a unui alt avocat decât cel angajat, contrar art.68(1)C.pr.civ.;Aceeaşi reticienţă,M.Becheru, având-o şi asupra excepţiilor pe fond ,ca:
–evitarea cercetării prin prisma aut.177 şi urm.C.pr.civ.a celor 6 procese verbale de punere în posesie defăimate de noi;
–refuzul prezenţei la rechizitoriu a intimatului stabilită de art.225C.pr.civ.ca,,mărturisire deplină”;
–ignorarea expertizei noastre potrivnic art.4(5) t.XIII din Lg. Nr.247/2005;evitarea sent.pen.nr.1431/2005;etc.
Însă , toate aceste adevăruri întărite de lege s-au suprimat de către M.Becheru prin dec.nr.2597/2008.(,,Omisiune din greşeală de a cerceta cele 6 probe”)
Formulând o contestaţie în anulare a acestei decizii pe motiv de statuată prin art.218C.pr.civ., mai marele completului aceluiaşi tribunal,judecătoarea N.Şuvagău, tunând asupra noastră cu invective nepotrivite, a cerut grefierei să strige dosarul următor,respingându-ne contestaţia şi potopindu-ne cu noi cheltuieli de judecată prin dec.nr.3478/2008,ignorând (voit!) legile în materie cât si art.21(3)din Constituţie. Cerând Înaltei Curţi strămutarea procesului pentru ,,bănuială legitimă”conform art.40(5)C.pr.civ., la judecata din 03.04.2009 (de ziua Sf. Nichita Mărturisitorul !), judecătoarea preşedinte de şedintă-toată numai ochi,slănină şi giuvaeruri exprimând opulenţa sistemului-spunându-mi că fusese informată asupra noastră?!a trecut la dosarul următor, scrâşnind:,,Nu vezi cât suntem de obosiţi?…hai,gata?”,eliberând asemeni Tribunalului Gorj,în binele crudului fost primar Popovici,confirmând adagiul:,,Judecătorul face legea”.
Atunci ,dintr-o dată, m-am simţit al nimănui?ca tot românul!terfelit de slugile filistinilor ajunşi la putere partenogenetic:prin alegerile lor,prin parlamentul lor şi prin guvernul lor. Nişte slugi fanariote supuse acum Apusului, sub care ne secătuiesc dreptatea,cinstea şi vlaga.
Mihail Pasere

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here