O primărie din judeţ angajează agent de turism

345

Primăria comunei Alimpeşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de inspector de specialitate debutant (agent turism) în Compartimentul Implementare proiecte finanţată din fonduri externe şi ca indicatori de rezultat în proiecte europene din Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Alimpeşti. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii – absolvent(ă) al studiilor universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, în domeniul turismului, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; absolvent(ă) cursuri de Agent turism absolvite cu certificat de calificare profesională; deţinător de certificat de competenţă lingvistică limba franceză sau engleză; competenţe operare calculator. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 iunie 2016, ora 16.00 – termen limită de depunere a dosarelor; 30 iunie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 04 iulie 2016, ora 10.00 – interviul.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here