O nouă ședință de repartizare pe posturile didactice vacante

919

Astăzi și mâine, la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu se va desfășura o nouă etapă de repartizare a cadrelor didactice pe posturile vacante din învățământul preuniversitar gorjean.

La această ședință pot participa cadrele didactice titulare și cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6), respectiv cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare, care au depus cereri de completare a normei, cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului, în vederea soluționării restrângerii de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată, cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă în baza prevederilor art. 61 din Metodologie, nerepartizate, cadrele didactice care beneficiază de continuitate la detșare (20 august 2020), cadrele didactice care solicită detașare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă a concursului naţional – sesiunea 2020 (20 august 2020) și candidații care au obținut cel puțin nota 7 la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, în ordinea descrescătoare a notelor (au prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2020-2021 în baza mediei de repartizare minimum, în condițiile prevăzute la art. 61 și 85 din Metodologie). Conform programului stabilit de Inspectoratul Școlar Județean Gorj, astăzi, la ședință sunt așteptați educatorii, învățătorii, profesorii de Limba și literatura română și Limbi moderne, precum și profesorii din învățământul special. Joi, 21 august, sunt așteptați profesorii de: Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Istorie, Geografie, Discipline economice, Educație socială, Religie ortodoxă, Educație fizică și sport, Arte și Discipline Tehnice. Graficul orar al ședinței poate fi consultat pe site-ul IȘJ Gorj. Ca și în cazul celorlalte ședințe organizate până în prezent, va fi permisă intrarea în sală numai a candidaţilor menționați anterior care pot ocupa posturile didactice/catedre publicate. Aceștia trebuie să se prezinte la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu cu 15 minute înainte de ora la care au fost programaţi și trebuie să aibă asupra lor documentul de identitate sau procură notarială în original. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 874/2020, candidații vor intra în instituţie purtând masca de protecţie. La intrarea în curtea Școlii Gimnaziale ,,Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu se va face triaj epidemiologic (măsurarea temperaturii corpului) şi se va face dezinfectarea obligatorie a mâinilor, iar în sala în care se desfăşoară şedinţa de repartizare se va respecta distanţarea fizică de minim 2 m între persoane, conform marcajelor existente.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here