O carte care “reprezintă o adevărată epopee a Târgu-Jiului”

886

În cadrul «Zilelor Municipiului Tg. Jiu», vineri, 23 mai 2014, în prezența unui public elevat și am putea spune, chiar interesat de asemenea evenimente pline de conținut și de savoare, la Biblioteca Județeană «Christian Tell» a avut loc lansarea celui de-al șaselea volum al monumentalei lucrări-document: «Târgu-Jiu. Case. Oameni. Destine», în cadrul unei activități moderate de d-na director Olimpia Bratu.

Așa cum a fost subliniat cu acest prilej, avem în fața noastră o carte de referință, realizată de către un colectiv coordonat de către d-l magistrat Ion Duguleanu, avându-i destoinici colaboratori pe domnii: Titu Pânișoară (fost primar al municipiului nostru), Ion Țârlea și Gabriel Boiangiu, editată la inițiativa Consiliului local și a Primăriei Municipiului Tg. Jiu.
o carte 1După cum autorul însuși ne mărturisea, cu o emoție firească în acest context, lucrarea apărută la Editura «Măiastra», 2014, într-o ținută grafică deosebită, prezintă o serie de case cu vechime din Municipiul Tg. Jiu, aflate pe: “Bulevardul «Constantin Brâncuși»”, str. “Olteniței” (acum «Constantin Stanciovici Brănișteanu», străzile “Crișan”, “Horea”, “Popa Șapcă”, “Griviței”, “16 Februarie”, “Mărășești”, “Constantin Dobrogeanu-Gherea” și “Gheorghe Tătărescu” (fosta str. Craiovei), iar ca un amănunt plin de relevanță, să facem precizarea că o parte dintre aceste case menționate și chiar imortalizate prin imagini de o acuratețe remarcabilă în paginile cărții, au fost demolate în decursul vremii, iar altele au rămas aproape neschimbate.
În virtutea competențelor sale profesionale, dar și ca un maestru al condeiului minuțios și atent stilizat, Domnul Ion Duguleanu a precizat faptul că: “La fel ca la celelalte volume, și aici am încercat cunoașterea parcursului juridic pentru terenuri, apoi am dat detalii despre arhitectura caselor și despre modalitățile în care ele au «circulat», juridic vorbind, iar în final, i-am readus din trecut pe cei care le-au locuit cândva, proprietari sau chiar chiriași. Unora le-am consacrat spații mai largi, altora, doar câteva date de stare civilă, așa cum le-am putut culege și cum a fost contribuția fiecăruia la istoria orașului”!
o carte 2În luările de cuvânt al unora dintre participanții la această frumoasă manifestare, au fost subliniate idei și aspecte interesante privitoare la faptul că: “autorul pune accent pe funcția cognitivă a istoriei, dar am descoperit în această carte și pagini de ordin sentimental, fiindcă în paginile sale, cel mai folosit verb este «a deține», iar o carte bună trezește întotdeauna controverse”(prof. Eugen Velican), “această carte este o incursiune în istoria Orașului Tg. Jiu și în biografiile personale ale unor destine”(Dumitru Dănău), “cartea este o raportare adâncă la valorile umane”(jurist Ion Ungureanu), “cartea urmărește și destinele descendenților familiilor studiate, iar prin aceasta, își confirmă valoarea”(Florian Văidean), iar d-l Titu Pânișoară a ținut să precizeze în încheiere următoarele: “Cu aproape un deceniu în urmă, a început scrierea acestei cărți mari! Personalitatea care ne-a încurajat și ne-a sprijinit în scrierea cărții este actualul primar, Florin Cârciumaru. Cele șase volume, dar și cele care vor urma, reprezintă o adevărată epopee a Târgu-Jiului”!
În după-amiaza aceleiași zile, tot la Biblioteca Județeană «Christian Tell» a avut loc prezentarea și lansarea cărții: “Cea mai frumoasă poveste – câteva adevăruri simple despre Istoria Românilor”, de autor, prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, cel care a ținut să precizeze în contextul manifestării:
“În această carte sunt scrise anumite «pastile» de istorie, iar ideea pe care mă axez, cu deosebire, privește faptul că lumea așteaptă mai mult povești, decât istorie, tocmai pentru a înțelege mai bine că libertatea este cea mai frumoasă manifestare a omului, în starea lui de a fi viu”!
Profesor, Vasile Gogonea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here