Noul Cod al Muncii, prezentat în Comisia Judeţeană de Dialog Social

208

Instituţia Prefectului Gorj a convocat, joi, 29 decembrie, Comisia Judeţeană de Dialog Social, în cadrul căreia s-au prezentat modificările şi completările aduse Legii nr.53/2003 – Codul Muncii. Prezent la discuţii a fost şi Sorin Torop, gorjeanul care a avut o contribuţie importantă la modificările aduse Codului Muncii.

Potrivit noului Cod al Muncii, stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor comisie dialog social (1)de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate. Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.
După prezentarea modificărilor Legii nr. 53/2003, a luat cuvântul Sorin Torop, angajat al DGASPC Gorj, omul care a avut o contribuţie importantă la completarea Codului Muncii. Acesta le-a spus celor prezenţi că pentru a se ajunge la această formulă a Legii 53/2003 au fost necesare demersuri la Comisia Europeană timp de doi ani, pentru ca în final, CE „să deaultimatum României ca în termen de 2 luni să remedieze situaţia existentă, lucru finalizat prin modificarea unui cod al muncii, zilele trecute”.
Potrivit Codului Muncii, în cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua integral sau parţial concediul de odihnă anual, la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat, într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here