Noul calendar al concursului pentru posturile de director

436

Ordinul pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021, a fost publicat miercuri în Monitorul Oficial. Metodologia a fost modificată pentru a permite candidaților infectați sau carantinați să susțină proba scrisă la o dată ulterioară:
„(4) În contextul stării de alertă, în sesiunea 2021 a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, candidații ale căror dosare de înscriere au fost validate în baza prevederilor art. 9 alin. (3) și (4), aflați în carantină sau izolare la data de 15 octombrie 2021, pot susține proba scrisă la data de 28 octombrie 2021, cu condiția prezentării unui buletin de analize care atestă rezultatul pozitiv al analizei RT-PCR sau a unui raport medical sau a unei decizii de carantinare eliberate de DSP, care atestă plasarea în izolare/carantină pentru o perioadă care include data de 15 octombrie 2021.
(5) La data de 14 octombrie 2021, candidații care se află în situația prevăzută la alin. (4) transmit comisiei județene de organizare a concursului, în scris sau prin poștă electronică, o declarație pe propria răspundere, urmând ca documentele doveditoare să fie transmise până la data de 26 octombrie 2021.
(6) Necomunicarea, până la data de 26 octombrie 2021, a documentelor doveditoare atrage după sine pierderea dreptului de a participa la proba scrisă.
(7) Pentru asigurarea egalității de șanse între toți candidații declarați admiși la proba scrisă se modifică în mod corespunzător perioada de exprimare a opțiunilor pentru unitățile de învățământ/funcțiile pentru care aceștia candidează.”

Introducerea acestei sesiuni suplimentare a atras după sine și modificări în calendarul concursului:

14 octombrie – Depunerea de către candidații aflați în carantină sau izolare a documentelor prevăzute la art. 33 alin. (4) sau a declarației pe propria răspundere
15 octombrie – Desfășurarea probei scrise
15 octombrie – Afișarea rezultatelor la proba scrisă
15—17 octombrie – Depunerea contestațiilor la proba scrisă
18—20 octombrie – Soluționarea contestațiilor la proba scrisă
20 octombrie – Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
21 octombrie—1 noiembrie – Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n)
28 octombrie – Proba scrisă pentru candidații care la data de 15 octombrie 2021 se află în carantină sau izolare; Afișarea rezultatelor la proba scrisă; Depunerea contestațiilor
29 octombrie – Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale pentru candidații participanți la proba scrisă din data de 28 octombrie
28 octombrie—2 noiembrie – Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților
2—10 noiembrie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
12 noiembrie – Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
15 noiembrie—8 decembrie – Desfășurarea probei de interviu
16 noiembrie—10 decembrie – Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
13 decembrie – Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ
17 decembrie – Validarea rezultatelor finale
20—22 decembrie – Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here