Noi obligaţii anti-poluare pentru proprietarii de staţii peco din judeţ

224

Mai multe măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării aerului au fost stabilite în şedinţa de Guvern din această săptămână. Noul act normativ include prevederi şi noi cerinţe tehnice pentru operatorii economici din domeniu, care au scopul să limiteze cantităţile de vapori de benzină emişi în atmosferă în timpul depozitării, încărcării, descărcării şi distribuţiei acestui carburant de la terminale la staţiile de distribuţie, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină. Astfel, se introduce prevederea potrivit căreia statele membre se asigură că eficienţa de captare a vaporilor de benzină emişi în timpul funcţionării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a este mai mare sau egală cu 85 %, conform certificatului furnizat de producător şi este testată cel puţin o dată pe an, în scopul adaptării la progresele tehnice.
Agenţii economici din judeţul Gorj care îşi desfăşoară activitatea în domeniu vor avea obligaţia instalării echipamentelor de recuperare a vaporilor de benzină şi a echipamentelor de monitorizare a emisiilor. Aceste investiţii se vor face eşalonat, până la data de 31 decembrie 2018. Până cel târziu la această dată, orice staţie de benzină construită înainte de data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire ori o autorizaţie de funcţionare înainte de această dată, cu o cantitate totală anuală tranzitată mai mare de 3.000 mc/an, trebuie să fie echipată cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a. Adaptarea infrastructurii existente şi instalarea echipamentelor de recuperare a vaporilor de benzină atunci când staţia este supusă unei renovări majore la sistemul de alimentare conduce la reducerea în mod semnificativ a costurilor. Punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în proiectul de lege vor contribui la prevenirea şi reducerea poluării aerului cauzată de emisiile de compuşi volatili până la niveluri la care efectele dăunătoare asupra mediului sunt minimalizate.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here