Noi angajări la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

734

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu organizează, în conformitate cu prevederile H.G.R. 286/2011, cu modificări și completări ulterioare  și a Dispoziției nr. 876/2014 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor emis de președintele Consiliului Județean Gorj, concurs/examen  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  posturilor vacante contractuale  de execuție din statul de funcţii: un post asistent medical principal la Secţia Gastroenterologie; un post infirmier debutant la Secția Cardiologie, un post de infirmier debutant la Secția Neurologie, un post de infirmier debutant la Secția Ortopedie-Traumatologie și un post de îngrijitoare la Secția Neurologie.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de înscriere în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 31.03.2016, ora 16.00, la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul R.U.O.N.S.-camera 7, situat în clădirea centrală a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu din strada Progresului, nr. 18, telefon 0253237803 int. 307.
Potrivit reprezentanților SJU Târgu-Jiu, pentru posturile solicitate sunt necesare următoarele acte de studii: pentru postul de asistent medical principal la Secţia Gastroenterologie: diplomă de licenţă în specialitate / diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă ori diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare /diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii; curs de endoscopie digestivă; examen pentru obţinerea gradului de principal în specialitatea medicală, generală; minim 5 ani vechime ca asistent medical.
Pentru postul de infirmier debutant la Secţia Cardiologie, Neurologie, Ortopedie-Traumatologie şi postul de îngrijitoare la Secţia Neurologie: nivel de studii- școală generală și act doveditor de absolvire a studiilor.

Calendarul concursului
Concursul de angajare constă în 3 etape succesive, după cum urmează: pentru postul de asistent medical principal la Secţia Gastroenterologie: a) selecţia dosarelor de înscriere între 01.04.2016 – 04.04.2016; b) proba scrisă în data de 12.04.2016, ora 10.00 și constă în rezolvarea unui test grilă; c) interviul în data de 15.04.2016, ora 10:00; pentru postul de infirmier debutant la Secţia Ortopedie-traumatologie: a) selecţia dosarelor de înscriere între 01.04.2016 – 04.04.2016; b) proba scrisă în data de 13.04.2016, ora 10.00 și constă în rezolvarea unui test grilă; c) interviul în data de 18.04.2016, ora 10.00; pentru postul de infirmier debutant la Secţia Neurologie: a) selecţia dosarelor de înscriere între 01.04.2016 – 04.04.2016; b) proba scrisă în data de 14.04.2016, ora 10.00 și constă în rezolvarea unui test grilă; c) interviul în data de 19.04.2016, ora 10.00; pentru postul de infirmier debutant la Secţia Cardiologie: a) selecţia dosarelor de înscriere între 01.04.2016 – 04.04.2016; b) proba scrisă în data de 15.04.2016, ora 10.00 și constă în rezolvarea unui test grilă; c) interviul în data de 20.04.2016, ora 10.00; pentru postul de îngrijitoare la Secţia Neurologie: a) selecţia dosarelor de înscriere între 01.04.2016 – 04.04.2016; b) proba scrisă în data de 18.04.2016, ora 10.00 și constă în rezolvarea unui test grilă; c) interviul în data de 21.04.2016, ora 10.00. Locul de desfășurare a concursurilor (proba scrisă și interviu ) este la sala de ședință, etajul 6 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu din str. Progresului nr. 18. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0253237803 int. 307, sau la Serviciul R.U.O.N.S.-camera 7, situat în clădirea centrală a Spitalului Județean de Urgență Tg Jiu, din strada Progresului, nr. 18, jud. Gorj.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here