Modificări la Legea Educației Naționale

794

Un proiect de ordonanță de urgență lansat în dezbatere publică de Ministerul Educației și Cercetării prevede mai multe schimbări în Legea Educației Naționale, referitoare, printre altele, la numărul de ore alocat fiecărei discipline pentru clasele de început de ciclu.

Potrivit proiectului de ordonanță de urgență, ,,numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire, stabilit prin planurile-cadru, se aprobă prin ordin al ministrului Educației și Cercetării și se aplică pentru clasele de început de ciclu, respectiv clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a, începând din anul școlar 2020-2021”, urmând ca aplicarea acestor prevederi să se finalizeze, pentru toate clasele, până la începerea anului școlar 2025 – 2026. În proiect se mai menționează că ,,în situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație în unităţile de învăţământ, ca urmare a deciziei autorităților competente, Ministerul Educației și Cercetării poate modifica prin ordin de ministru numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire prin planurile-cadru de învăţământ, precum și ponderea numărului de ore de predare şi evaluare în programa școlară aprobată”. Alte schimbări din Legea Educației îi privesc pe profesori. Astfel, la art. 241, după alin. (1), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: ,,În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, probele prevăzute la art. 241 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare în învățământ, se pot realiza în sistem on-line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie”. În aceleași condiții, personalul didactic de predare, care are o vechime la catedră de cel puțin patru ani de la obținerea definitivării în învățământ, poate obține gradul didactic II, cu condiția promovării următoarelor probe: cel puțin două inspecții școlare, care se pot realiza și în sistem on-line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie, și o probă scrisă, care conține elemente de didactica specialității, precum și elemente de pedagogie și de psihologie, cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unor tematici și bibliografii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. Tot în sistem online s-ar putea realiza colocviul de admitere, inspecțiile școlare și susținerea lucrării metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I, precum și inspecțiile școlare pentru acordarea gradului didactic I prin echivalarea titlului științific de doctor. O altă modificare prevede că, în caz de nepromovare a unei probe din cadrul examenelor pentru obținerea gradelor didactice II și I, aceasta poate fi repetată în anul școlar următor. Textul integral al proiectului de ordonanță de urgență poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail diana.rosu@edu.gov.ro.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here