Modificări în calendarul admiterii la liceu

454

Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022 a fost modificat printr-un Ordin de ministru, publicat săptămâna trecută în Monitorul Oficial. Fișele de înscriere se vor completa în perioada 16-22 iulie, iar repartizarea computerizată a candidaților la liceu a fost reprogramată pe 24 iulie. O noutate importantă o reprezintă faptul că depunerea fizică a dosarele de înscriere se va face pe bază de programare.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021 – 2022 se va desfășura potrivit Ordinului de ministru nr. 3.721/23.04.2021 pentru modificarea și completarea ordinului nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 și anexele aferente. Oferta de școlarizare va fi afișată pe 10 mai, iar până pe 14 mai în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora se vor afișa graficul ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, Metodologia și a Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii. În perioada 17 mai – 11 iunie 2021 vor fi organizate ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare. Ierarhia la nivel județean a absolvenților clasei a VIII-a va fi anunțată pe 15 iulie 2021, urmând ca pe 16 iulie să înceapă prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022.

Calendarul primei etape de admitere la liceu
Prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat se va desfășura conform următorului calendar: 16-22 iulie 2021 – completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic; introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere; verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată; 22 iulie 2021 – termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată; predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București; transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată; 23 iulie 2021 – verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională; corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată; 24 iulie 2021 – repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022; comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere; afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București; 25 – 28 iulie 2021 – depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

Depunerea dosarelor de înscriere, pe bază de programare
”Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-și exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă”, se precizează în Ordinul de ministru menționat mai sus. Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. ”Pentru absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă și din seriile anterioare, internați în spital sau aflați în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 și care, din această cauză, nu pot depune documentele necesare înscrierii și participării la etapele de admitere prevăzute în Calendarul admiterii pentru învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021 – 2022, precum și dosarul de înscriere la unitatea de învățământ liceal la care au fost admiși/repartizați computerizat, transmiterea și completarea documentelor se fac prin mijloace electronice. În această situație, părintele/reprezentantul legal transmite unității de învățământ și o declarație-tip pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în fișa de înscriere și în celelalte documente transmise”, se mai arată în document, cu mențiunea că situația acestor elevi trebuie să fie confirmată de către direcția de sănătate publică din județul/municipiul București în care candidatul se află în spital sau în izolare. A doua etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, se va desfășura în perioada 29 iulie – 7 august. Pentru soluționarea situațiilor speciale apărute după etapele de repartizare computerizată a fost alocată perioada 9 – 11 august. De asemenea, în perioada 9 – 13 august, vor avea loc înscrierea și repartizarea candidaților care au fost repartizați computerizat în primele două etape de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată din primele două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a candidaților care nu au participat la primele două etape ale repartizării computerizate și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here