Mitropolitul Olteniei, în week-end la Gorj

364

popi 1În prima duminică de după Înălţarea Domnului, adică în data de 5 iunie, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit slujba de resfinţire a Bisericii cu hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Adormirea Domnului”, din Parohia gorjeană Logreşti-Moşteni. La final a fost sfinţită şi troiţa din faţa sfântului locaş.

Aşezată pe ruta Hurezani – Bustuchin – Târgu Logreşti, Parohia „Logreşti – Moşteni” a îmbrăcat haina de sărbătoare cu ocazia resfinţirii sfântului locaş cu hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Adormirea Domnului”. Sute de credincioşi au participat la Sfânta Liturghie, oficiată chiar de către IPS Părinte Irineu, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

Preotul paroh al Bisericii, avansat în grad

popi 2În cuvântul de învăţătură, Mitropolitul Olteniei a explicat pericopa evanghelică duminicală, referitoare la „Rugăciunea lui Iisus, conform siteu-lui Mitropoliei Olteniei: „În Evanghelia de astăzi, Mântuitorul Hristos se roagă Tatălui Ceresc pentru unitatea creştinilor: „Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi”. El ne îndeamnă să păstrăm unitatea Duhului şi să avem aceeaşi credinţă, aşa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Nu există altă unitate, decât aceea pe care Mântuitorul a zidit-o în Biserică prin Dumnezeiasca Sa Jertfă. Prin urmare, Biserica este plinătatea legăturii dumnezeieşti în care noi cei credincioşi, ne simţim uniţi unii cu alţii şi mărturisim, într-un singur gând, adevărurile de credinţă, statornicite de Sfinţii Părinţi în sinoadele ecumenice. De aceea, Mântuitorul Hristos a spus că Biserica Sa nu va fi biruită nici de porţile iadului şi că va dăinui până la sfârşitul veacurilor. „Înţelepciunea Şi-a zidit Sieşi casă”, ne mai spune Sfânta Scriptură, adică Fiul lui Dumnezeu. Logosul Înomenit, S-a aşezat între noi şi S-a statornicit în Sfânta Biserică, pentru a ne ţine uniţi pe drumul spre mântuire”. De asemenea, IPS Irineu i-a îndemnat pe credincioşi să păstreze cu grijă toate rânduielile bisericeşti şi să nu se depărteze de la dreapta credinţă. La finalul slujbei, părintele paroh, Eliodor Fîciu, a primit rangul de iconom -stavrofor pentru activitatea administrativă meritorie, desfăşurată la parohie.

Troiţa din faţa sfântului locaş, sfinţită

În aceeaşi zi, după Sfânta Liturghie, IPS Părinte Mitropolit a sfinţit şi troiţa aflată în faţa sfântului locaş. Sărbătoarea a luat sfârşit printr-o agapă frătească, organizată în trapeza parohială. Biserica cu hramurile Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Adormirea Domnului” a fost ridicată la începutul anilor 1990. Slujba de sfinţire a fost săvârşită în anul 1996, de către înalt preasfinţitul părinte Nestor Vornicescu, pe atunci mitropolit al Olteniei. Ulterior, au fost finalizate lucrările de pictură şi finisajele exterioare, prin strădania preotului Eliodor Fîciu, numit aici în anul 2004.

Ana-Maria Catalinoiu

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here