Medicii de familie gorjeni, pro introducerii coplăţii

123

Conducerea Asociaţiei Patronatului Medicilor de Familie (AMPF) Gorj sunt de acord cu introducerea coplăţii. Preşedintele AMPF Gorj consideră utilă încasarea unor sume de bani de la pacienţi care vin la consultaţie, pentru ca medicii să-şi poată acoperi cheltuielile necesare desfăşurării activităţii la cabinete. APMF Gorj susţine medicii de familie arădeni, care au luat decizia de a introduce coplata.

Mihai Moisescu spune că APMF Gorj a luat cunoştinţă de acţiunea medicilor de familie arădeni cu privire la încasarea unor sume de bani sub formă de coplată, direct de la pacienţii ce se prezintă la consultaţii. „Aceste sume sunt destinate acoperirii cheltuielilor necesare desfăşurării procesului de furnizare de servicii medicale în medicina primară, atât pentru asiguraţi cât şi neasiguraţi, beneficiari ai pachetului de bază de servicii medicale, respectiv pachetului minimal. Conform comunicatului medicilor arădeni, creşterea continuă a preţurilor serviciilor necesare desfăşurării activităţii cabinetelor, obligativitatea achiziţionării de aparatură IT pentru activitatea birocratică a cabinetului, logistica necesară raportării activităţii către CNAS, precum şi angajarea de personal calificat pentru activităţi de secretariat medical, au dus la imposibilitatea cabinetelor de a asigura, doar prin prevederile contractuale avute cu CJAS, susţinerea unei activităţi medicale menită să rezolve aproximativ 80% din cazurile de îmbolnăvire, conform statisticilor curente, dar şi generarea de venituri, medicului, în concordanţă cu importanţa socială a profesiunii şi a enormelor reduceri de cheltuieli ale sistemului, în condiţiile în care o mare parte a cazurilor destinate unităţilor cu paturi se rezolvă la nivelul cabinetului de medicină de familie”, explică Mihai Moisescu, preşedintele Asociaţiei Patronatului Medicilor de Familie din Gorj. Mai mult decât atât, Moisescu spune că „APMF Gorj consideră că acţiunea colegilor arădeni este justificată în contextul motivelor evidenţiate şi sub nicio formă ilegală, aşa cum doreşte să o prezinte CJAS Arad”. APMF Gorj consideră că „semnarea contractelor de furnizare de servicii medicale în medicina primară de către CJAS-uri şi cabinetele de medicină de familie s-a făcut în condiţii de “forţă”, poziţia CJAS fiind de evident monopol în contractarea de servicii pentru asiguraţi, în timp ce medicii de familie sunt lipsiţi de alternativă în asigurarea existenţei materiale din activităţile profesionale pentru care au fost calificaţi”.

APMF Gorj sprijină medicii de familie arădeni
În opinia preşedintelui APMF Gorj, „singura posibilitate de “umanizare” a unor contracte discreţionare, era negocierea acestora, metoda elementară de stabilire a drepturilor şi obligaţiilor reciproce, metodă respinsă în toate judeţele ţării de către CJAS-uri, CJAS Gorj constituind o excepţie raţională a acestui mod de tratament al unor parteneri de contract. APMF Gorj cere CNAS, Ministerului Sănătăţii să ia imediat act de situaţia semnalată de medicii de familie din judeţul Arad, similară în toate judeţele ţării, situaţie care a dus la scăderea marcantă a veniturilor cabinetelor medicale în raport cu anul 2008 şi ca urmare, instituirea “de facto” a coplăţii pentru servicii medicale în medicina primară. Consiliul Director al APMF Gorj se reuneşte miercuri în vederea demarării procedurii de convocare la Adunarea Generală a Patronatului gorjean pentru analizarea situaţiei create în judeţul Arad şi luării unei decizii de sprijinirea colegilor arădeni.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here