Mănăstirea «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu sărbătoreşte astăzi hramul «Acoperământul Maicii Domnului» – ,,Preasfântă Maica Domnului, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor”!

1072
fbt

Mănăstirea Strâmba-Jiu, cu aproximativ 502 ani de atestare documentară, are Biserica cea veche care poartă hramul «Sfânta Treime» şi Biserica cea nouă sau Paraclisul care sărbătoreşte astăzi, 1 octombrie, hramul «Acoperământul Maicii Domnului» şi constituie un aşezământ monahal menţionat în documentele vremii încă din anul 1525 ca metoh al Mânăstirii Govora, iar în anul 1793, Constantin Râioşanu, strănepot al lui Stoichiţă vel armaş, şi jupâniţa Păuna înfrumuseţează lăcaşul cu zugrăveli în exterior şi în interior. La sfârşitul secolului al XVI-lea (1594) apare la Strâmba ca mare proprietar, Stoichiţă Râioşanu, mare logofăt şi mare vistier în divanul lui Radu vodă Şerban, (1602-1610), apoi ca mare vistier în divanurile lui Alexandru vodă Iliaş (1616-1618) şi Gavril Movilă vodă (1616), demnitate ce o poartă până la sfârşitul vieţii sale. De fapt, la 13 decembrie 1594, Mihai vodă Viteazul confirmă lui Stoichiţă Râioşanu al doilea logofăt şi Dochiei, soţiei sale, şi fiilor lor moşii în satele Groşi, Serbeşti, Stejar, Strâmba. Dintr-un alt document de la 17 august 1593 reiese că Stan şi cu soţia sa, Voica din Groşerea, nepoata banului Dobromir, vând lui Stoichiţă Râioşanu al doilea logofăt partea lor de moşie din Strâmba cu 1300 aspri! Investigaţiile arheologice efectuate cu prilejul lucrărilor de consolidare şi restaurare a Bisericii Mănăstirii Strâmba-Jiu au arătat că au fost descoperite oase umane de la inhumaţi, atât în exteriorul, cât şi în interiorul monumentului, care au aparţinut unor membri ai comunităţii monahale, iar alături de aceste oseminte au fost descoperite şi câteva fragmente ceramice şi cărămizi, din sec. al XVII-lea. În privința originii etimologice a denumirii satului «Strâmba» –Jiu există două ipoteze: provine de la pârâul Strâmbul, afluent al Jiului, pârâu ce a primit denumirea de la un străvechi proprietar al său – Strâmbu – care a construit aici mori și pive, deci provine de la pârâul Strâmbul, afluent al Jiului, pârâu ce șerpuiește pe întinderea satului, în toate direcțiile înante de a se vărsa în Jiu. Mănăstirea se află pe locul Schitului Strâmba, de care ne vorbește inscripția zugrăvită în anul 1793 deasupra intrării în pronaos, conform căreia acesta exista deja la 1519, mai ales că dintr-un document emis la 1487 de cancelaria lui Vlad Călugărul, aflăm pe Danciu și Oprea ca fiind doi mari proprietari ce-și întindeau moșiile de o parte și de alta a pârâului Strâmba, fiind considerați și ctitori ai Schitului. Deasupra intrării în pronaos se află o inscripție, scrisă la 25 august 1793, care lasă să se înțeleagă că fondator al mănăstirii la 1519 ar fi Stoichiță Râioșeanu și nepotul său Miloși, dar istoricul Alexandru Ștefulescu subliniază că această lectură nu este corectă, întrucât Stoichiță a fost vistier între 1603 și 1618. Din pisanie lipsește numele primului fondator al schitului, iar conținutul ei nu poate confirma decât faptul că Stoichiță Râioșeanu a reconstruit mănăstirirea Strâmba în vremea când era vistier şi acest Stoichiță moare la 1620, deci reconstrucția mănăstirii nu se poate situa mai târziu, pentru că Stoichiță Râioșeanu doar reconstruiește actuala mănăstire pe locul vechiului schit Strâmba, în anul 1603.
Aşadar, Sfânta Mănăstire sărbătoreşte în această zi cel de-al doilea hram al său, «Acoperământul Maicii Domnului», o mare Sărbătoare pentru Biserica lui Hristos şi pentru tot creştinul! Pentru că nimeni nu are putere să aducă sănătate lumii, decât Bunul Dumnezeu, iar Maica Domnului, ca o Maică preabună, cade iar în genunchi şi se roagă: „Doamne, trimite sănătate şi fă văzduhul să le fie sănătos. Doamne, ridică osteneala şi durerea de pe văduve şi de pe copii, de peste sărmani şi de peste tot omul, că sunt mulţi, Doamne, care mă cheamă în ajutor şi vo¬iesc ca prin rugăciunile mele să capete mila şi îndurarea Ta!”. Şi aşa boala şi molima şi orice altă durere, încetează cu darul lui Hristos, iar Maica Domnului se străduieşte ca pe toţi să-i facă sănătoşi şi pe toţi să-i mângâie cu iubirea ei negrăită! Obştea de maici ostenitoare păstorite de către Maica Stareţă Marina Gligor Stavrofora aşteaptă credincioşii să vină astăzi, 1 octombrie 2021, la Sfânta Mănăstire «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, Turceni, Gorj!
Preot Antonie FĂINIŞI, Parohia Strâmba-Jiu, Turceni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here