Laborator pilot pentru pregătirea studenţilor pentru piaţa muncii, lansat de UCB

183

Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) lansează miercuri, 11 iulie 2012, ora 11.00, laboratorul pilot gândit să pregătească şi să orienteze în carieră studenţii, din cadrul proiectului “Centre Economice: Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic”. Evenimentul va avea loc în incinta Sălii “Gheorghe Cârstea” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.

Proiectul „Centre Economice: Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic” este implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi regionali, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, companiile Novensys Corporation şi Media One. Potrivit organizatorilor “Centrul Economic” este gândit ca un laborator pilot pentru pregătirea şi orientarea în carieră a studenţilor de la programele de studiu de marketing, management, inginerie economică şi administrarea afacerilor din Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, unde aceştia îşi pot îmbunătăţi competenţele prin intermediul unui produs software ce simulează activităţile solicitate pe piaţa muncii. Gândit ca un exerciţiu extrem de ambiţios prin activităţile sale complexe, proiectul pilot „Centre economice” îşi propune în principal corelarea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul studiilor superioare cu cerinţele pieţei muncii. Din punct de vedere practic, studenţii care urmează specializări din domeniile marketing, management, inginerie economică şi administrarea afacerilor aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la piaţa muncii, vor putea obţine aptitudinile necesare şi îşi vor putea îmbunătăţi competenţele prin intermediul unui produs software dezvoltat în cadrul acestui proiect şi găzduit de laboratoarele astfel create (Centrele economice), dar şi prin participarea la stagii de practică în cadrul unor operatori economici ai căror reprezentanţi vor fi, de asemenea, formaţi cu rol de tutori în vederea instruirii şi orientării studenţilor în tranziţia la viaţa activă. Cei mai importanţi beneficiari ai acestui proiect sunt studenţii, aceştia dobândind competenţe semnificative prin simularea unor activităţi solicitate de piaţa muncii în cadrul unor laboratoare specifice de orientare pentru cariera în domeniul economic.

Trei ani, perioada de implementare
Proiectul “Centre Economice” se derulează timp de 3 ani şi este relevant pentru obiectivul POSDRU, axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 20.884.101,70 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată de AMPOSDRU reprezintă echivalentul a 85%, respectiv 17.394.243,34 lei. Beneficii vor avea şi universităţile implicate în proiect, care vor putea obţine experienţe relevante pentru îmbunătăţirea ofertelor educaţionale construite pe abilităţi de muncă, vor avea acces la un sistem de comunicare eficient cu alte universităţi, cu mediul de afaceri şi cu alte entităţi interesate, îşi vor putea extinde baza materială şi vor putea astfel oferi studenţilor noi oportunităţi de pregătire adaptate în mod efectiv cerinţelor reale ale pieţei.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here