IŞJ Gorj caută experţi pe termen scurt

341

Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Gorj a demarat procesul de selecţie a trei experţi calitate în cadrul proiectului POSDRU “E-sistem Calitate” pentru unităţi şcolare din regiunile Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia. Posturile vizate sunt posturi de experţi pe termen scurt, cu o durată maximă de angajare în proiect de 6 luni. Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 17 iunie, la secretariatul IŞJ Gorj.

Potrivit unui anunţ postat pe site-ul IŞJ Gorj, la selecţia pentru postul de expert calitate poate participa orice persoană interesată care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: să fie absolvent de studii superioare, să aibă minim 3 ani experienţă profesională didactică şi managerială, să aibă minim 3 ani experienţă în managementul şi asigurarea calităţii în educaţie, să posede abilităţi de comunicare interpersonală, să posede cunoştinţe, peste nivelul mediu, de operare PC, să aibă disponibilitatea de deplasare. Se consideră avantaje pentru candidaţi: experienţă în implementarea proiectelor POSDRU, expertiză în evaluarea instituţională, de programe sau de proiecte. Candidaţii vor depune la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, până la data de 17 iunie, ora 10:00, dosarul de înscriere ce va cuprinde: CV-ul Europass cu indicarea funcţiei pentru care se candidează, datat şi semnat de titular pe fiecare pagină; acte de studii academice (copii simple), portofoliu personal care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor de selecţie. Evaluarea se va face în baza CV-urilor şi actelor doveditoare depuse, conform condiţiilor prevăzute în proiect. Rezultatele evaluării vor fi comunicate fiecărui candidat prin afişare, în data de 18 iunie, ora 10:00, la avizierul IŞJ Gorj. Contestaţiile se pot depune în data de 18 iunie până la ora 16:00, la secretariatul IŞJ Gorj. Rezultatele finale vor fi afişate în data de 19 iunie, ora 09:00, la avizierul IŞJ Gorj. Obiectivul proiectului “E-sistem Calitate” constă în creşterea calităţii sistemului de management din unităţi de învăţământ preuniversitar şi din instituţiile cu funcţii de conducere şi coordonare în domeniul educaţiei la nivel judeţean (componenta de coordonare şi monitorizare a managementului unităţilor şcolare) prin dezvoltarea şi implementarea de instrumente manageriale inovative de gestionare unitară şi coerentă, în vederea creşterii calităţii serviciilor de educaţie şi formare profesională iniţială. Proiectul se desfăşoară pe o durată de 18 luni, începând cu luna aprilie 2014. Posturile vizate sunt posturi de experţi pe termen scurt, cu o durată maximă de angajare în proiect de 6 luni.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here