Începe campania de vizare a carnetelor de rentier

276

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, rentierii trebuie să se prezinte la sediul din Târgu-Jiu al APIA Gorj, în perioada 01 martie – 31 august 2015 (în zilele lucrătoare), pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. De asemenea, rentierul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul/contractele de arendare; actul de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului/tutorelui; document coordonate bancare (opţional/recomandat); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

84 de rentieri, în Gorj
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului acestuia, renta datorată persoanei în anul 2014 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2015, urmaşii vor depune la centrul judeţean APIA, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula “definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.
“Prezenţa anuală a rentierilor la sediul Centrului judeţean ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în perioada 01 martie – 31 august 2015, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2014. În judeţul Gorj, sunt aşteptaţi să-şi vizeze carnetul un număr de 84 rentieri, pentru care s-a plătit din bugetul naţional, în anul 2013, suma de 91.733 lei, adică aproximativ 20.800 euro”, a declarat directorul executiv al APIA Gorj, Constantin Negrea.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here