Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, dr. IRINEU,

157

La Sărbătoarea celor zece ani de rodnică şi împlinitoare slujire Arhierească în demnitatea de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, comunitatea creştinească din întreaga Oltenie, într-o deplină comuniune spirituală, vă adresează cele mai sincere urări de sănătate şi îndelungată slujire întru Slava Lui Dumnezeu şi a proslăvirii credinţei noastre dreptmăritoare, împărtăşindu-vă sentimentul sincer că împreună cu toţi gorjenii, trăim acest moment de o evlavioasă şi duhovnicească bucurie, ca pe un moment jubiliar care ne îndeamnă să vă fim alături, cu mintea, cu inima şi cu sufletul!
La ceas aniversar, avem certitudinea că Biserica din Oltenia şi-a sărbătorit cu negrăită bucurie Întâistătătorul Său, de aceea, în memoria noastră vie se păstrează cu sinceră sfinţenie, ziua de 6 decembrie 2012, când vi s-a decernat, ca un dar nepreţuit al Sf. Ier. Nicolae, titlul academic de Doctor Honoris Causa al Universităţii «CONSTANTIN BRÂNCUŞI» din Târgu-Jiu, în cadrul unei dezbateri interesante şi de o aleasă profunzime spirituală, sugestiv intitulată: «UNIVERSITATEA ŞI COMUNITATEA», având ca temă şi cadru de dezbatere: «GORJUL – PROGNOZE ŞI COORDONATE ALE DEZVOLTĂRII DURABILE», prin alese idei, pe cât de interesante, pe atât de bogate în conţinut duhovnicesc!
În aceeaşi memorie vie a preţuirii noastre întru înaltă slăvire, păstrăm cu sfinţenie Discursul ştiinţific al Chiriarhului nostru de înalt prestigiu, având ca temă: «LUMINA LOGOS-ului ÎN TAINA LUMII ŞI A CREŞTINĂTĂŢII», prin care ne-aţi transmis cu acribie atâtea cuvinte care sfinţesc sufletul sensibilizat de nobleţe, spunându-ne: “Este adevărat că această Lumină o avem în suflet, prin actul Creaţiei! Dar, ea, de multe ori se topeşte ca o făclie, ca o candelă, şi se vrea, de cele mai multe ori, să fie reaprinsă pentru a redeveni o călăuză pe drumul mântuirii! Pentru întreaga noastră viaţă pământească, Logos-ul înomenit a fost şi este scopul ultim al căutărilor noastre, ţelul spre care tindem de la leagăn la mormânt”, întreaga expunere certificând şi o minunată pledoarie pentru o viaţă închinată întru desăvârşită şi profundă trăire duhovnicească! Fiecare locuitor al Gorjului şi al Olteniei vă mulţumeşte pentru sărbătorile duhovniceşti pe care le oficiaţi la hramurile mănăstirilor din Gorj, pentru sfinţirile şi resfinţirile de biserici din cuprinsul Olteniei!
Aşadar, sublimul ceas aniversar, ne îndeamnă să ne rugăm laolaltă cu întreaga suflare din «VALAHIA MICĂ», pentru sănătatea, îndelunga petrecere şi buna sporire în slujirea Arhierească şi învăţătorească a Înaltpreasfinţiei Voastre, dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here