Înalt Preasfinţitul Academician doctor Irineu Popa-Mitropolitul Olteniei şi Arhiepiscopul Craiovei a resfinţit biserica de pe colina împădurită a localităţii Mieluşei, care are Hramul Adormirea Maicii Domnului – Trei secole de credinţă şi spiritualitate ortodoxă pe colina localităţii Mieluşei din comuna Stoina, judeţul Gorj

710

Moto: ,,Se resfinţeşte Biserica aceasta, cu hramul <<Adormirea Maicii Domnului>>, prin stropirea cu apă sfinţită şi prin ungere cu Sfântul şi Marele Mir. În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!”
(Irineu Popa-mitropolitul Olteniei şi arhiepiscopul Craiovei)

Sfânta Maria mi-a ascultat ruga!
Puţin după miezul nopţii al zilei când trebuia să merg la Mieluşei pentru Resfinţirea Bisericii am simţit o uşoară şi blândă apăsare pe pieptu-mi, însoţită de îndemnul să mă trezesc şi să plec repede la autogară. Era Duhul Sfintei Maria. Sfânta Maria care ştia că eu am în plan să merg la resfinţirea Bisericii de la Mieluşei, al cărui hram îl poartă, şi că trebuie să scriu un reportaj şi să surprind imagini fotografice, căci mai scrisesem de vreo două ori în acest an despre această biserică.
Eu mă şi rugasem Sfintei Maria, cu o zi înainte şi seara înainte de culcare, să mă ajute să mă trezesc la timp pentru a prinde microbuzul de la ora 06.30 care merge la Târgu-slavutescuJiu. Aşa că, zis şi făcut, având lejeritatea timpului necesar, am ajuns la autogara de la gară (cum o numesc şi o ştiu craiovenii) pe la ora 06.15, dar nu fără o oarecare grijă. La ora 06.30 fix, ca niciodată, maşina a plecat, iar la 07.30 maşina a ajuns în intersecţia ştiută, de la Păişani, după care am pornit voiniceşte peste câmp spre Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ajungând la pârâul Amaradia, relativ repede, fiind ajutat şi de aerul uşor respirabil şi îmbietor. Mi-am dat seama că uşurinţa la mers vine de la Maica Precista căci nici nu am simţit că am în mână o sacoşă grea de vreo 10 kilograme.

Toate drumurile duc la Mieluşei
Odată ajuns la Amaradie se aude glasul clopotului care cheamă drept măritorii creştini la biserică, iar difuzoarele duc cântecele religioase până departe peste tumultul Văii Amaradiei. În curtea vastă a bisericii, oameni de toate profesiile şi vârstele. Printre ei, mişcându-se vioi, tânărul preot paroh Nicolae Dîrnu care este un om cald, prietenos, primitor şi deschis la dialog. Caldă, această navă a salvării spirituale ne-a primit cu ospitalitate-muzica religioasă asigurată de membri ai corului facultăţii de Teologie din Craiova, mergându-ţi direct la suflet.
slavutescu (1)Biserica, o adevărată bijuterie, aştepta să fie târnosită, iar Duhul Sfintei Maria te învăluie într-o caldă binecuvântare.
Cunoşteam acest aşezământ bisericesc ca înfăţişare, încărcat de istorie şi cu împrejurimi pe care nu le uiţi niciodată. Cunoşteam oamenii (eu de loc fiind de peste deal din Slăvuţa), ştiam ambianţa generală-aşadar m-am lăsat cu totul purtat de evenimentele religioase în derulare. Şi bine am făcut căci surprizele s-au ţinut lanţ: deşi colină, locul este neted şi foarte curat unde se înalţă o biserică complet renovată şi refăcută dându-i-se forma şi aspectul ei de la început; cerul albastru şi tăcut; aerul tare şi limpede de la începutul evenimentului religios a fost permanent până aproape de sfârşit; oamenii prezenţi în număr foarte mare(peste 1500 de creştini-ceea ce pentru mieluşei este foarte mult); presă scrisă, audio şi video; autorităţi locale, Primăria comunei Stoina-doamna primar Ioana Buşe. Era prezent şi actualul ctitor domnul Tudor Băluţă-directorul unei societăţi comerciale, care cu sprijinul său financiar slavutescu (2)biserica arată cum se vede. Ea apare ca o bijuterie a ortodoxiei într-un cadru natural de excepţie. Contribuţia sa a fost decisivă.
Era prezentă majoritatea umanitate din satele vecine: Slăvuţa, Ulmet, Toiaga, Păişani, Stoina, Hurezani, Căpreni şi de mai departe-vestea despre resfinţirea Bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” de la Mieluşei fusese răspândită pretutindeni. Mulţime de pelerini de la Valea Amaradiei au păşit la Mieluşei pentru mântuire- fie pentru sine, fie pentru cei apropiaţi.

Femeile au avut voie să intre în altar
În continuare pelerinii au mers în biserică intrând în altar şi ocolind Sfânta Masă. Cu această ocazie au avut voie şi femeile să intre în altar.
Intrarea în biserică a oferit prilejul de a admira noua pictură realizată de pictorul Toader Peter din Cluj-Napoca. Este o pictură din tempera grasă, în tehnică neobizantină. Pictorul Teo-Peter Toader s-a implicat mai amplu conducând o serie de lucrări pentru restaurarea clădirii, efectuarea noii picturi, schimbarea parţială a lemnăriei, precum şi ample lucrări de consolidare şi restaurare.
slavutescu (3)La intrare, în pridvor, se poate contempla o pictură a Sfinţilor Petru şi Pavel, tehnica în ulei-pictură realizată de tânărul Dabu Cătălin, originar din Slăvuţa, absolvent al Facultăţii de Teologie, secţia pastorală şi artă sacră.
Tot cu acest prilej pelerinii au putut cunoaşte istoricul bisericii de la început până astăzi. Iată pe scurt istoricul acestei biserici: „Cu ajutorul Domnului această sfântă biserică, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din Parohia Toiaga, fost cătun Mieluşei, comuna Slăvuţa, judeţul Dolj s-a construit în anul 1720 cu sprijinul domnitorului Ţării Româneşti, în acel timp era Nicolae Mavrocordat, fiind din lemn.
Din cauza intemperiilor, a fost nevoie, în 1897, să se construiască din nou, din iniţiativa domnilor Ion Dudeanu şi Gheorghe Ivănescu şi a enoriaşilor. În anul 1918 s-a reparat în totalitate.
Doamne, cu nădejde pentru urmaşii noştri păzeşte Casa Ta!
Între anii 2014-2015 la iniţiativa cucernicului preot paroh Nicolae Dîrnu s-a reparat în totalitate şi a fost pictată de către pictorul Teo-Peter Toader cu ajutorul financiar al domnului director Tudor Băluţă-patronul unei societăţi comerciale-Consiliul Local şi Primăria Stoina-doamna primar Ioana Buşe şi a bătrânilor enoriaşi ai acestei parohii şi Consiliul Judeţean Gorj s-a resfinţit în anul 2015, luna octombrie, ziua 10 de către IPS Mitropolitul academician, dr. Irineu al Olteniei şi arhiepiscop al Craiovei protopop fiind Iulian Mărgineanu.
Doamne spre slăvirea Ta sunt toate şi ne binecuvântează pe noi, Amin!”

Resfinţirea Bisericii a fost momentul de mare interes şi curiozitate
Înalt Preasfinţitul Irineu însoţit de protopopul Iulian Mărgineanu şi urmat de un slavutescu (5)numeros sobor de preoţi a înconjurat biserica, stropind-o cu apă sfinţită şi a uns-o cu Sfântul şi Marele Mir.
Pelerini i-au urmat îndeaproape şi au privit cu mare interes şi curiozitate acest moment măreţ-nerepetabil.

Preotul Nicolae Dîrnu a fost ridicat la rangul de preot iconom
După momentul resfinţirii bisericii a urmat momentul când ÎPS Irineu a dat citire documentului din care reiese că preotul Nicolae Dîrnu a fost ridicat la rangul de preot iconom. Aceasta este o recunoaştere de către Protoierie şi Mitropolie, pentru întreaga sa activitate şi pentru rezultatele obţinute înmânându-i Brâul Albastru şi Beterniţa. Cucernicul preot Nicolae Dîrnu în cei 4-5 ani de la hirotonire a reuşit cu ajutorul Domnului şi al enoriaşilor să realizeze fapte mari şi frumoase-ultima realizare fiind marea şi complexa lucrare de restaurare a Bisericii de la Mieluşei-recent resfinţită. O realizare, cu nimic mai mică, este aducerea oamenilor la biserică-indiferent de context-prestaţia sa de preot fiind plăcută tuturor. Şi pentru aceasta, toţi pelerinii, într-un glas au rostit: „Vrednic este!”
Evenimentul de la Mieluşei a produs uimire pentru lucrarea lui Dumnezeu prin oameni ca Tudor Băluţă, director de Societate Comercială, Ioana Buşe-primar, comuna Stoina şi cucernicul preot Nicolae Dîrnu-ajutaţi fiind de marea masă de enoriaşi. Biserica reparată arată mai frumoasă ca oricând, dar ce este foarte important, în decurs de trei secole a străjuit de pe această colină atât pentru apărarea credinţei, cât slavutescu (6)şi pentru identitatea noastră românească.
Biserica aceasta ne conduce gândul pe firul istoriei şi ne aduce aminte de înaintaşii noştri care ne mărturisesc cât de mult noi trebuie să stăruim în rugăciune şi în evlavie faţa de Dumnezeu.

Eveniment miraculos
La sfârşitul evenimentului religios s-a petrecut şi o minune. O mare minune. Un mirean care nu se putea abţine de a nu bea băuturi alcoolice în exces, fiind invitat la agapa specifică acestor evenimente religioase, nu a mai putut ridica braţul pentru a duce paharul la gură. În acelaşi timp l-au podidit lacrimile izbăvirii.

Hirotonire la Mieluşei
În cadrul solemn al evenimentului istoric şi religios de resfinţire a Bisericii de la Mieluşei a avut loc un moment emoţionant de hirotonire în preoţie a tânărului Gheorghe Sandu pe seama Parohiei Bolboşi, judeţul Gorj.
Tânărul şi proaspătul preot Gheorghe Sandu este absolvent al Facultăţii de Teologie din Craiova şi a fost diacon la Biserica Sfinţii Voievozi din Târgu-Jiu.
Prof. Gheorghe I.Drăghici-Slăvuţescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here