În şedinţă extraordinară, vinerea trecută – Ajutoarele în caz de deces, reduse de la 1000 lei la 500 de lei, prin hotărârea Consiliului Local Peştişani

193

Încă din 27.05.2012, Proiectul de hotărâre iniţiat de Consilierul Local Constantin Fuiorea(PRM), privind acordarea a 1.000 lei pentru situaţii de urgenţă(decese) fiecărei familii care are domiciliul stabil în comuna Peştişani devenise Hotărâre a CL Peştişani cu nr. 3587/27.06.2012, după dezbatere şi aprobarea majorităţii. Iniţial, avusese şi avizul favorabil al juristei Alina Dăianu, ulterior transferată la Primăria Târgu-Jiu.

De atunci, adică în vara anului trecut, ajutoarele decise de CL Peştişani s-au acordat anapoda. Chit că în expunerea de motive nu se făcea vreo deosebire între cetăţenii comunei Peştişani – bogat sau sărac, apreciindu-se contribuţia fiecăruia – pe timpul vieţii – la taxele şi impozitele plătite comunităţii.
Numai că una spunea hotărârea CL Peştişani, alta hotărau ordonatorii de credite – viceprimarii împuterniciţi cu puteri de primar: Pantelimon Tivig(PP-DD) cam 7 luni şi Ilie Fuiorea-Bute(PNL) acum. Şi dacă Pantelimon Tivig n-a ocupat biroul de viceprimar, împărţind acelaşi birou cu Secretarul Primăriei, Miruna Porumbel(o vreme absentă, fiind detaşată la Bumbeşti-Jiu), ei bine, noul viceprimar şi-a dotat Biroul de viceprimar cu mobilier ultimul răcnet, Laptop nou şi Plasmă, în total de vreo 120 de milioane lei vechi. Tot el recunoaşte că a mai plătit o tranşă de 600 milioane lei vechi către Firma Maserrati SRL – contractoarea, fără licitaţie, a celebrului stadion de fotbal ce nu se va mai termina în veci – supranumit „PAVEL ARENA”.
Şi totuşi, ajutoarele în cazurile unor decese nu-s plătite nici acuma în totalitate. În această situaţie, consilierul local C. Fuiorea(PRM) s-a gândit că Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, le permitea plata în baza art. 45, alineatul 6. Aşa cum motivase iniţiativa domniei sale în precedentul proiect de hotărâre.
Şi Constantin Fuiorea, consilier local PRM, este acela care mai iniţiase şi la Obştea Peştişani un ajutor similar pentru proprietarii de păduri acţionari ai numitei Obşte. Decizia de acolo a acţionat timp de 4(patru) ani şi a fost reînnnoită pentru alţi 4 ani. Ce-i drept, se plătesc ajutoare de 500 lei, iar nu toţi locuitorii comunei au păduri în cadrul Obştei Peştişani. Başca faptul că dacă preşedintele-director executiv al Obştei Peştişani, ec. Ion Poenaru, scoate o vorbă, acea vorbă-i cuvânt. Şi el se ţine de cuvânt. Nu ca viceprimarul Ilie Fuiorea-Bute(PNL). Un tip obişnuit să semnalizeze stânga şi să facă dreapta. La fel ca idolul său – şeful liberalilor gorjeni.
Insistentul consilier local Constantin Fuiorea(PRM) a mai iniţiat un proiect de hotârâre a CL Peştişani, prin care a prevăzut achitarea a doar 500 de lei în cazurile excepţionale. Bazându-se pe Art. 41, care stipulează că: „Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.” Aceeaşi lege a administraţiei publice locale mai are şi Art. 42, din carte cităm doar ce interesează aceste cazuri: „Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul serviciului public din aparatul de specialitate al primarului comunei(…) prin care se certifică situaţiile de necesitate, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile ori persoanele singure.”
Ion Predoşanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here