Ilegalităţi de peste 1,2 milioane de lei la ocoalele silvice din Gorj

267

Un raport al Curţii de Conturi pe anul 2015 a scos la iveală faptul că Regia Națională a Pădurilor – Romsilva nu a realizat, conform prevederilor legale, lucrări de regenerare pentru aproximativ 500.000 de hectare de teren, ne-administrate forestier, în timp ce contribuţia la Fondul pentru mediu, reprezentând 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase, a fost calculată şi virată la o valoare sub prevederile legale.
De asemenea, la entităţile subordonate Romsilva, auditate în anul 2016, au fost consemnate cazuri de nerespectare a reglementărilor legale, constatându-se venituri suplimentare, datorate la fondul de conservare şi regenerare a pădurilor şi la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, în sumă de 11,105 milioane lei, precum şi prejudicii în sumă de 2,233 milioane lei, generate de o serie de abateri. În urma controalelor de audit s-a constatat faptul că nu s-au înregistrat în patrimoniu investiţiile în curs de execuţie şi active puse în funcţiune, reprezentând suprafeţe împădurite pe terenuri degradate, în sumă de 20,846 milioane lei, finanţate din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică. Totodată, nu s-au constituit şi virat sumele datorate la Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor şi la Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, în valoare totală de 2,570 milioane lei, în timp ce în conturile extrabilanţiere de ordine şi evidenţă nu s-au înregistrat active contingente în sumă de 7,529 milioane lei.
Nereguli au fost constatate şi la ocoalele silvice din subordinea Direcţiei Silvice Gorj, auditate de altfel tot în cursul anului trecut. „(…) nu s-au înregistrat şi nu s-a urmărit încasarea, de către organele competente, a prejudiciilor silvice în suma de 1.279 mii lei, constatate de ocoalele silvice aparţinând Direcţiei Silvice Gorj; nu s-a constituit şi alimentat, conform normelor în vigoare, fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, cu suma totală de 3.040 mii lei, de către unele direcţii silvice; nu s-a urmărit încasarea chiriei, în suma de 283 mii lei, datorată legal pentru ocuparea temporară a unor terenuri forestiere”, se mai arată în sinteza în Curţii de Conturi.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here