Haine alese de sărbătoare, sâmbătă 6 august 2022, pentru Sfănta mânăstire LAINICI, ,,Mireasa albă” de pe Defileul Jiului

1406

,,Schimbatu-Te-ai la față, în munte, Hristoase Dumnezeule,
Arătând ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea;
Strălucească și nouă, păcătoșilor, lumina Ta cea pururea fiitoare,
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă Ţie!”

Sâmbătă, 6 august 2022, Sfânta mănăstire LAINICI din județul Gorj va îmbrăca haine alese de sărbătoare cu ocazia hramului mânăstirii. Sărbătoarea ,,Schimbarea la față a Domnului nostru Iisus Hristos “, ca hram al mănăstirii amintite, are legătura mai mult cu istoria Schitului Locurele, din apropiere, la 5 km de mănăstirea LAINICI. Aici era sărbătorit inițial acest hram, însă cu timpul hramul ,,Schimbarea la față” a fost preluat și de mănăstirea LAINICI. Sărbătoarea a fost statornicită ca hram al schitului Locurele în ziua de 6 august 1860 o dată cu sfințirea locașului de cult religios de către vrednicul de pomenire Episcop al Râmnicului, Sfântul CALINIC de la Cernica, făcătorul de minuni. Ctitorii schitului Locurele sunt preacuvioșii părinți Luca și Cleopa.

SF.LITURGHIE ARHIEREASCĂ DE HRAMUL MÂNĂSTIRII
Cu prilejul Sărbătorii și praznicului împărătesc ,,Schimbarea la față a Domnului nostru Iisus Hristos, la Sfânta mânăstire LAINICI vor sluji Sfânta Liturghie de hram membrii Sinodului mitropolitan al Olteniei,, în frunte cu ÎPS Acad. Dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, împreună cu ÎPS Părinte IOSIF, Arhiepiscopul Europei Occidentale Mitropolitul Europei Centrale și Meridionale, ca invitat special la acest eveniment.

SEMNIFICAȚIA SĂRBĂTORII
Textul scripturistic care ne vorbește despre acest eveniment important din viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos îl aflăm în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul XVII, v.1-9: „Și după șase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Și S-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El. Și, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voiești, voi face aici trei colibe: Ție una, și lui Moise una, și lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată glas din nor zicând: “Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultați-L”. Și, auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Și Iisus S-a apropiat de ei, și, atingându-i, le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți. Și, ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morți.”
Petru, Iacov și Ioan au mers pe Muntele Tabor unde, în timp ce Îl priveau, Mântuitorul a început să strălucească foarte puternic. În timpul acestei străluciri, au venit Ilie și Moise și au vorbit cu El. Ucenicii au fost foarte uimiți și înspăimântați.Acest moment dezvăluie divinitatea lui Iisus Hristos, înainte de Patimile Sale, astfel încât ucenicii să înțeleagă, după Înălțarea Sa, că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu Tatăl și că Patimile Sale au fost acceptate cu bună știință (Marcu 9:2-9). De asemenea, ne arată posibilitatea propriei noastre îndumnezeiri.Această transfigurare a Mântuitorului a fost subiectul unei dispute între Sfântul Grigorie Palama și Varlaam din Calabria. Varlaam credea că lumina strălucirii lui Iisus era lumină creată, în timp ce Grigorie Palama susținea că ucenicilor le-a fost dat harul de a percepe lumina necreată a lui Dumnezeu. Acest fapt susține argumentul lui Grigorie, mai larg, cum că noi nu-l putem cunoaște pe Dumnezeu în esența Sa, dar Îl putem cunoaște în energiile Sale, pe măsură ce El Însuși se revelează.
Mențiuni ale Schimbării la Față se găsesc în Sfânta Scriptură: Matei 17:1-8, Marcu 9:2-9, Luca 9:28-36, și II Petru 1:16-19.

PRĂZNUIREA SĂRBĂTORII ,,SCHIMBAREA LA FAȚĂ”
În seara de dinaintea sărbătorii se slujește Vecernia Mare unită cu Litia, iar a doua zi dimineața se slujeșteSfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, precedată, de obicei, de Utrenie. Slujba Vecerniei cuprinde citiri din: Ieșirea 24:12-18, 33:11-23, 34:4-6, 8; I Regi19:3-9, 11-13, 15-16. Utrenia cuprinde citiri din: Luca 9:28-36, iar Sfânta Liturghie din: II Petru1:10-19; Matei 17:1-9. Se crede că Schimbarea la Față a Mântuitorului a avut loc în timpul Sărbătorii Corturilor (Sucot) și astfel prăznuirea acesteia în Biserica Creștină devine împlinirea prin Noul Testament a sărbătorii Vechiului Testament. În prezent, prăznuirea are loc în 6 august, cu patruzeci de zile înainte de Înălțarea Sfintei Cruci. Așa cum Petru, Iacov și Ioan au văzut transfigurarea înainte de răstignire astfel încât ei să afle cine este cel care va suferi pentru ei, Biserica leagă aceste două praznice pentru a-i ajuta pe credincioși să înțeleagă misiunea Mântuitorului și faptul că suferința Lui a fost voluntară și pe deplin acceptată. Pe vremuri, sărbătoarea Schimbării la Față se situa în Postul Mare, dar a fost considerată o sărbătoare prea veselă pentru perioada respectivă. Sfântul ierarh Grigorie Palama, un mare propovăduitor al înțelesurilor Schimbării la Față este prăznuit în zilele noastre într-una din Duminicile Postului Mare. Odovania praznicului se face la 13 august, când se cântă slujba completă a sărbătorii (iar slujba sfântului Maxim Mărturisitorul este mutată pe 12 august.

TRADIȚII POPULARE
În Grecia și România, anotimpul recoltelor începe, în mod tradițional, în ziua Schimbării la Față. Strugurii, în special, nu se mâncau înainte de 6 august. În unele parohii, primii struguri sunt aduși la biserică pentru a fi binecuvântați și împărțiți enoriașilor.
Condacul sărbătorii
,,În munte, Te-ai schimbat la față, Hristoase Dumnezeule, și pe cât au cuprins ucenicii Tăi slava Ta, au înțeles că, dacă Te vor vedea răstignit, să cunoască Patima cea de bunăvoie și lumii să propovăduiască, că Tu ești cu adevărat raza Tatălui”.
Marius Stochitoiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here