Gorjul are peste 51.000 de pensionari pentru limită de vârstă

360

În România, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 pentru femei. Atingerea acestor ani se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare. Judeţul Gorj numără la ora actuală nu mai puţin de 51.530 de pensionari pentru limită de vârstă, iar alţi 224 de gorjeni primesc pensii anticipate.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Excepţie de la aceste prevederi fac cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, în funcţie de reducerea vârstelor standard de pensionare.
“Conform ultimei statistici a instituţiei noastre, avem în evidenţe un număr total de 51.530 de pensionari pentru limită de vârstă, valoarea medie a unei pensii pentru limită de vârstă fiind de 1.085 de lei. În ceea ce priveşte pensia anticipată sunt înregistrate 224 de persoane care beneficiază de această pensie şi aici valoarea medie a pensiei situându-se la 1.288 de lei”, a declarat Daniela Negoiţă, director adjunct al Casei Judeţene de Pensii.

Acte necesare pensionarii anticipate

Pensia anticipată se cuvine cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare şi persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.
Actele necesare pentru înscrierea la pensie anticipată sau anticipată parţială sunt: cerere tip pentru înscrierea la pensie; carnetul de muncă (original şi copie); alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; actele de stare civilă (carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie în original şi copie); livretul militar (original şi copie); diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi; dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate; adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (în original); adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (în original); acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr.118/1990, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (în original); alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here